12-graders reglen

Den vanvittige regel om at sammenhængende arealer større end 2000 m2 ikke må jordbehandles fra 1. august til 1. marts har været svær at tage seriøst. Bæredygtigt Landbrug indgav høringssvar i sagen inden jul, hvilket ikke førte til ændringer af reglen. Bæredygtigt Landbrug har derfor klaget til ombudsmanden, for at en regel, der er beregnet

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Vi troede, at det var en fejl, som selvfølgelig blev rettet i det endelige regelsæt. Derfor var det en stor overraskelse, da det efter jul viste sig, at NaturErhvervstyrelsen havde fastholdt reglen om, at der ikke må ske jordbehandling fra 1. august til 1. marts på marker beliggende i et bakket landskab.

God Landbrugs- og Miljømæssig Stand

Vagn sur i randzone top juli 2013

GLM betyder God Landbrugs- og Miljømæssig Stand. GLM er en EU-forordning, som håndteres nationalt under NaturErhvervstyrelsen. Reglen er altså ikke en lov, der er vedtaget i Folketinget, men regel, der er besluttet i NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet. Den danske fødevareminister er ansvarlig for NaturErhvervstyrelsen, men bliver normalt ikke involveret i regler og bekendtgørelser.

Klik her for at læse Bekendtgørelse om GLM 

Hvad skal det til for?
Vi har spurgt NaturErhvervstyrelsen om baggrunden for reglen. Man har oplyst os om, at den nye regel i GLM-bekendtgørelsen vedrørende forbud mod jordbearbejdning skyldes revisionskritik fra EU. Det er en forklaring fra styrelsen, vi meget ofte hører som svar på alverdens mærkværdigheder. Vi har bedt om at se baggrunden for reglen. Vi afventer svar. 

Grunden til vi ikke har reageret kraftigere på reglen, er, at dette er så vanvittigt, så det er svært at tage seriøst. Vi har holdt møde med forskellige politikere om reglen, hvilket blandt andet har udløst et åbent samråd med fødevareministeren, hvor Dan Jørgensen (S) skal redegøre for baggrunden for at danske landmænd skal behandles som bjergbønder. Vi vil udstyre politikerne med spørgsmål og data i forbindelse med samrådet, så reglen også i det politiske system kan blive udstillet som det, den er: endnu en omgang sjusket skrivebordsarbejde uden hold i virkeligheden. 

Læs om reglen her: Landmand ramt af 12-graders regel: Der er intet fagligt belæg 

For tidligt at tale med store bogstaver
Vi har valgt en strategi, der sigter på ikke at male fødevareministeren op i et hjørne. Hvis vi bruger kraftig retorik, kan ministeren, bare for at irritere os, vælge ikke at fjerne reglen. Det ønsker vi ikke at opnå. Det gode eksempel til forfølgelse, var da vi i samarbejde med politikerne i Folketingets Miljøudvalg fik overbevist Ida Auken omkring det uheldige i at fjerne klageadgangen i forbindelse med vandplanerne. Det var en succeshistorie, vi gerne gentager. Vi er gået stille med den succes, men den kan godt tåle at komme frem nu. Vi håber, i samarbejde med medlemmerne i Fødevareudvalget, at kunne gentage successen. 

Jeg er sikker på, at fornuften sejrer. Ellers må vi endnu en gang bruge det juridiske spor, selv om det er træls at føre retssag mod staten hele tiden. En ting står fast. Reglen, uanset den kun berører et lille areal, bliver fjernet. Det er et princip. Den private ejendomsret er ikke til forhandling. 

Fakta: §73: 

LOV nr 169 af 5/6/1953 

Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. 

Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter sammentrædende folketing. 

Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen