GEUS om pesticider i grundvand: Det er ikke landmændenes skyld

Antallet af pesticider, der bliver analyseret for, er udvidet. Alligevel finder man ikke pesticider i flere boringer end tidligere. Og de pesticider, man finder, stammer overvejende fra tidligere tiders brug – fra en tid, hvor stofferne var lovlige i brug, siger seniorrådgiver og geolog, Walter Brüsch, der mener, at vandovervågning handler om vand, ikke om

Af den seneste GEUS-rapport om grundvandsovervågning, Grundvandsovervågning 2013, fremgår det, at i de tilfælde, hvor man finder rester af pesticider i grundvandet eller i drikkevandsboringer, så er det som regel levn fra tidligere. Det betyder med andre ord, at der er tale om pesticider, der i dag enten er forbudte eller underlagt et restriktivt brug. Og det er ifølge geolog hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) Walter Brüsch en glædelig nyhed.

”Det er faktisk rigtig dejligt. Jeg har arbejdet med dette emne i mange år, og det er faktisk første gang, at man kan sige; ’ok, der er nogle rigtigt positive tegn ’. Og det synes jeg er rigtig godt, ” siger Walter Brüsch om den positive udvikling til baeredygtigtlandbrug.dk.

”Så kan man spørge; ’er det stoffer, der er forbudte eller godkendte?’. Og langt de fleste af de stoffer vi finder i dag, er heldigvis forbudte eller regulerede. Og sådan skal det helst blive ved med at være. Det er også derfor, vi har Varslingssystemet, hvor vi tester om stofferne kan findes, eller ikke kan findes, i det øverste grundvand under markerne, ” fortæller Walter Brüsch.

Handler ikke om skyld

Walter Brüsch IKKE TOP

For Walter Brüsch handler hverken varsling eller overvågning om at udpege syndere, men derimod om at sikre grund- og drikkevand mod fremtidig forurening, og geologen slår fast, at det nu engang er Miljøstyrelsen, der er den ansvarlige myndighed, når pesticider godkendes til brug i Danmark.

”Det handler ikke om skyld. Det handler om, at landmændene tidligere brugte de stoffer, der var godkendt dengang. Og hvem har så skylden i det? Det er ikke landmændene eller andre brugere. Stofferne blev godkendt ud fra den viden, man havde dengang. Men vi bliver klogere, og det er også derfor, vi driver Varslingssystemet” siger Walter Brüsch, der har skiftet års arbejde med grundvandsovervågningen ud med et nyt job som projektleder og arbejdet med ”Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet” (VAP).

Formålet med Varslingssystemet er at give tidlig varsling om risiko for påvirkning af grundvandet fra godkendte pesticider. For selvom pesticider i dag er designede til at blive omsat hurtigt, inden de når det dybere grundvand, og selvom stofferne er testede, inden de kommer på markedet, så kan det alligevel ske, at nogle af aktivstofferne kan udvaskes til grundvandet.

”I VAP tester vi de godkendte stoffer. Og hvis vi finder dem, så har Miljøstyrelsen mulighed for at gå ind og regulere dem. Af og til er der nogle stoffer, som bliver fjernet. Og det er det, der er så vigtigt, ” siger Walter Brüsch og tilføjer, at systemet også frikender stoffer, der ikke bliver fundet efter test.

Sikring af rent vand
Som et eksempel på et godkendt stof, der trods godkendelse alligevel kunne måles i grundvandet, nævner Walter Brüsch aktivstoffet metalaxyl-M, der er blevet anvendt mod skimmel på kartofler. 

”Og der har vi netop været så uheldige, at vi fandt rester af et svampemiddel i rigtig, rigtig høje koncentrationer under sandjord. Og derfor har Miljøstyrelsen og firmaet trukket stoffet fra markedet” fortæller Walter Brüsch og gentager, at overvågningen ikke handler om skyld, men udelukkende om at sikre rent vand.

”Husk på, GEUS er ikke ude på at hænge hverken landbrug eller andre ud. Det, der er vores rolle er, at vi afrapporterer data om pesticider i grundvand”.

”Og hvis vi fortsætter med at undersøge grundvandet fremover, så kan vi forhåbentlig ad åre nå dertil, hvor det vand, der bliver dannet i dag, er renere, end det tidligere har været, ” slutter Walter Brüsch.

Læs også: GEUS-ekspert om grundvandsovervågningen: “Bedste nyt i mange år”

Læs også artiklen: Ny status over lukkede boringer  

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.