Danmark får ikke særstatus for salmonella i kyllingekød

Dansk slagtekyllingeproduktion har kæmpet for at få en særstatus for salmonella i kyllingekød i syv år, en kamp, der har kostet op mod 500 millioner kroner, vurderer fjerkrækonsulent. Men det er ikke lykkedes at få særstatussen, der ville ligne den, der findes for danske æg

17. januar oplyste fødevareminister Dan Jørgensen, som svar på et spørgsmål fra Fødevareudvalget, at Danmark ikke kan få særstatus.

”På trods af at Danmark nu opfylder alle krav, er det på møderne blevet klart, at der ikke vil være det nødvendige flertal for at give Danmark særstatus for kyllingekød. Flere medlemslande er imod af principielle årsager, idet de mener, at det vil betyde et Europa i to hastigheder, hvilket er i strid med EU´s grundprincip om varernes frie bevægelighed,” skriver fødevareministeren i sit svar.

Se svaret her

Særstatus for æg
Danmark har fået særstatus i EU for konsumæg med virkning fra 1. juli 2012. Det betyder, at Danmark siden 1. juli 2012 har haft mulighed for at afvise udenlandske konsumæg med salmonella. 

Det betyder også, at eksportører af æg skal dokumentere, at æggene er fri for salmonella før eksport til Danmark. Konsumæg er de æg, der går til detailhandlen (supermarkeder, restauranter mv.) og ikke til industrien.

Med særstatus kan der stilles skrappere krav til forekomsten af salmonella i udenlandske æg. I praksis betyder det, at hvis en virksomhed vil sælge udenlandske æg i Danmark, så skal den sikre sig, at der med de udenlandske æg følger et certifikat, som er underskrevet af myndighederne i oprindelseslandet, og som attesterer, at æggene stammer fra flokke, der er testet fri for salmonella.

Kilde: www.foedevarestyrelsen.dk  

Ministeren skriver videre, at man fra dansk side vil presse på for at EU-Kommissionen skal fremlægge et forslag til dansk særstatus, når vi opfylder alle de nødvendige krav.

Den melding opfatter fjærkrækonsulent Thorkil Ambrosen som et forsøg på at ’fastholde den danske produktion i nogle helt urimelige omkostninger, der ikke vil bringe Danmark nærmere nogen særstatus’, skriver han i en mail til baeredygtigtlandbrug.dk.

Han opfordrer de ansvarlige i den danske slagtekyllingebranche til at se alvoren i øjnene og bede om at få rammebetingelser svarende til deres kolleger i EU.

Også direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, mener, at det er på tide at de danske fjerkræproducenters arbejde og indsats honoreres. Ellers må reglerne ændres.

”Enten skal danske kyllingeproducenter have lov til at fortælle, at dansk kyllingekød er salmonellafrit og har en særlig status eller også skal de skrappe regler for danske kyllingeproducenter lempes, så de ligner konkurrenternes. Vi kan ikke både have skrappe krav, der fordyrer produktionen og samtidig sælge varer til verdensmarkedspriser. Det siger sig selv,” siger direktøren.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.