Kære Ida Auken, du sidder selv med nøglen til et bedre vandmiljø

Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, skriver i en kommentar til Ida Aukens præsentatin af NOVANA-rapporten 2012, at miljøministeren selv sidder med nøglen til et bedre vandmiljø i Danmark.

Den 19. december udsendte Naturstyrelsen den årlige rapport om Vandmiljø og Natur 2012. Miljøminister Ida Auken udtalte i sin pressemeddelelse i forbindelse med præsentationen af NOVANA-rapporten, at der stadig er problemer med vandmiljøet. Denne enkle konklusion kan vi i Bæredygtigt Landbrug kun være enig i 

Trods tre vandmiljøplaner har vi stadig ikke et vandmiljø i Danmark, som for hundrede år siden.Imidlertid peger ministerens finger den forkerte vej. Ministeren udtaler, at man kan se, det virker, når man reducerer udledninger af næringsstoffer fra landbruget og byernes spildevand.  Ingen steder har reduktioner af landbrugets kvælstof forbedret vandmiljøet. Indholdet er faldet, men effekten udebliver. 

Derimod er der en direkte sammenhæng mellem bedre spildevandsrensning og et forbedret vandmiljø. Men der er stadig langt igen. I omegnen af 360.000 husstande i det åbne land udleder i 2013 stadig urenset spildevand til vandmiljøet. Ligesom der cirka 100.000 gange hvert år forekommer overløb og udledninger af urenset spildevand fra overløbsbygværker og spildevandsrensningsanlæg. Og det vel at mærke spildevand med en lang række miljøfremmede stoffer, som påvirker livet i vandet. 

I Miljøministeriets rapport ’Forurenende stoffer fra overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder’ står der sort på hvidt, at selv de kommunale rensningsanlæg ikke kan rense vandet tilstrækkeligt. Eksempelvis skriver forskerne i rapporten, at for ti stoffer vurderes det, at der bliver udledt mere forurening end kvalitetskravene foreskriver. Det drejer sig om: bly, kviksølv, nikkel, kobber, zink, bisphenol, DEPH, fire tjærestoffer (PAH) og østrogen fra menneskers urin. Specielt østrogener anses for at være et voldsomt problem for livet i vandmiljøet, som renseanlæggene ikke kan rense væk i dag. 

Der findes en direkte sammenhæng mellem spildevand og vandløb uden liv, iltsvind i fjordene, fiskedød og uklart vand uden ålegræs. Hvorimod denne sammenhæng ikke findes i forbindelse udvaskningen af nitrat fra landbruget. Det er fakta ministeren er bekendt med. Det vil derfor klæde ministeren at erkende, at hun selv sidder med nøglen til et renere vandmiljø. Kvælstof skal og vil altid være til stede i vandmiljøet. Kan ministeren dokumentere, at en reduktion af kvælstofindholdet i vandløbene har haft en positiv effekt, så ser landbruget frem til at se beviserne. 

Ida Auken fortæller, at NOVANA-rapporten viser en positiv udvikling, men siger ikke noget om, hvor langt vi er på vejen til at opfylde målene i vandplanerne. Det er meget uheldigt, eftersom der skal afleveres høringssvar til udsendte vandplaner senest den. 23. december. Bæredygtigt Landbrug har afleveret sit høringssvar, og vi har opfordret 4.000 medlemmer af foreningen til at gøre det samme inden tidsfristen. 

Hvor er vi, og hvor skal vi hen? Det er den følelse, vi sidder med i landbruget. Som ministeren, ved vi ikke hvad udgangspunktet var, og hvad endnu værre er; vi ved ikke, hvornår vi er i mål, eller hvad målet er. Landbruget føler, at målstregen bliver flyttet hele tiden, og at vi ikke har fået udpeget, hvor den befinder sig. Ida Auken må erkende, at det ikke længere giver mening at udpege landbruget som synder i vandmiljøet. 26 års forfejlede vandplaner har vist, at det ikke nytter noget. 

I Danmark spilder vi milliarder af kroner, som kunne være brugt til at skabe arbejdspladser og vækst, på virkningsløse planer, der ikke har andet formål end at holde liv i forskningsenheder uden forbindelse til virkeligheden på gårdene og i vandløbene. Eksperter, som spiller med skjulte kort overfor ministeren.

Kære Ida Auken: få styr på spildevandet og de miljøfremmede stoffer. Du sidder selv med nøglen til et bedre vandmiljø. Den skal bare sættes i og drejes.                                      

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.