Hvordan kan bestanden være truet, når jagtudbyttet er stigende?

Godsejer Karin Dinesen på Mullerupgaard hæfter sig ved, at der er stigning i vildtudbyttet blandt landets jægere, og selv har hun aldrig haft så mange harer som nu

Landbruget får med jævne mellemrum skyld for at presse bestanden af vildt. Forskellige arter, som for eksempel harer, bliver udpeget som offer for landbrugsdriften, men godsejer Karin Dinesen, der ejer og driver Mullerupgaard ved Slagelse, kan ikke genkende det billede.

”Vi har aldrig set så mange harer som i de sidste par år” siger hun.

Karin Dinesen udlejer jagter på sit gods, og sætter derfor blandt andet fasaner ud. Som Karin Dinesen ser det, hver dag på Mullerupgaard, trives vildtbestanden, og hun kan med glæde konstatere, at de biotopplaner, hun selv har på sin bedrift, har en gavnlig effekt.

Læs artiklen ’Landmand og naturplejer’ og bliv klogere på biotopplaner.

”Vi kan se en voksende bestand af bl.a. agerhøns, harer og råvildt – men, vi ser også fasankyllinger som er født vilde. Biotopplanerne har gjort, at vildtbestanden er steget,” fortæller Karin Dinesen, der dog påpeger, at det ikke kun er af det gode, at antallet af vildt stiger.

”Hos os har vi store problemer med gæs. Bestanden bliver reguleret, men nu er den stigende igen og så flytter gæssene længere ind i landet. Jeg bor f.eks. ca. ti kilometer fra Tissø, hvor der er blevet kamp om pladserne, så gæssene bliver presset længere ind i landet, fordi bestanden er vokset, det samme gælder i øvrigt for svanerne. ”Begge arter giver markskader, når de tramper rundt og æder afgrøderne,” siger Karin Dinesen.

Stigende vildtudbytte må betyde flere dyr
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi har netop udgivet notatet ’Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13’, som viser at der er en stigning i antallet af nedlagte dyr.

”I jagtsæsonen 2012/13 blev der i alt nedlagt 2,369 millioner stykker vildt. Det er en fremgang på ni procent i forhold til den foregående sæson, svarende til ca. 190.000 stykker vildt,” skriver DCE i rapporten

Overordnet set mener Karin Dinesen, at det stigende vildtudbytte må tegne et mere positivt billede af den danske vildtbestand, særligt når der også er plads til, at der ifølge Skov- og Naturstyrelsen bliver kørt flere end to millioner dyr ned i trafikken hvert år.

”Noget af det registrerede udbytte er jo udsat af mennesker, men når det er muligt at skyde flere dyr, må det alt andet lige betyde, at der er flere dyr at jage.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen