Første randzonesag udsat: Landmand godt tilfreds

Povl Blak Bojer er glad for, at dommeren i Retten i Holstebro valgte at udsætte den sag, der er anlagt mod ham og hans søn for overtrædelse af randzoneloven. Nu kan der nemlig komme styr på dokumenter og fakta, så sagen kan blive ført korrekt

Den første randzonesag var torsdag for retten i Thisted i Nordjylland i. Noget udfald kom der dog ikke ud af tiden i retten, da dommeren hurtigt valgte at sagen mod medlem af Bæredygtigt Landbrug, Povl Blak Bojer og hans søn Christian skulle udsættes til det nye år.

”Vi gennemgik sagsakterne og jeg sagde, at jeg ikke havde modtaget kontrolrapporten fra NaturErhvervstyrelsens besøg og haft mulighed for at kommentere. Og nu er sagen udsat til den 7. januar,” fortæller Povl Blak Bojer til baeredygtigtlandbrug.dk.

Povl og Christian Blak Bojer skal nu have rapporten tilsendt og har til den 3. januar til at sende kommentarer til anklagemyndigheden og dommeren.

Ikke kun rapporten

Retten i Thisted-skilt

Povl Blak Bojer er glad for, at sagen er udsat og får nu hjælp fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist.

”Det er da bedre end ingenting. Nu har Bjarne Nigaard lovet, at han vil komme til Thisted den 7. januar og bistå mig.”

Samtidig giver udsættelsen mulighed for at få styr på mere end kommentarer til rapporten fra kontrolbesøget hos Blak Bojer.

Det er nemlig ikke kun den manglende kontrolrapport, Povl Blak Bojer har haft indsigelser imod. I sagsanlægget er angivet et areal, som Povl og Christian Blak Bojer mangler randzone på, men arealet er ikke målt op, men derimod blot et skøn.

Randzone ikke etableret hos Asger Møller Madsen

Myndighederne har for eksempel ikke målt de steder, hvor Blak Bojer har udlagt mere end to meter randzone for at give plads til ham, der skal grødeskære i vandløbet, men blot anført, at der er to meter bræmme.

”Anklageskriftet angiver et antal m2 i hver mark, hvor der ikke er anlagt randzone, og der var også angivet steder med to meter bræmme, hvor jeg i hvert fald vidste, at vi havde mellem fem og 10 meter. Og så spurgte jeg; ’jamen, hallo. Er det bare noget, man sjusser sig frem til’, fortæller Povl Blak Bojer.

Povl Blak Bojer vil nu sørge for, at der bliver målt præcist op, så tallene er klar til retssagen i januar.

”Det må være rimeligt, at det er målt op og det er et præcist anklageskrift. Hvis man bliver dømt for at køre for stærkt, er det også på grundlag af en måling. Det er ikke bare noget, man gætter sig til,” siger Povl Blak Bojer og fortsætter:

”Og så er det jo desuden sådan, at hvis man må køre 40 kilometer i timen, så sætter myndighederne skilte op. De siger ikke bare, at det må man selv finde ud af, og kommer med en bøde, hvis man ikke har taget en rigtig vurdering.”

Angreb på ytringsfriheden
Povl Blak Bojer blev desuden bekræftet i den opfattelse, han fik, da myndighederne var på kontrolbesøg; at han var særligt udtaget til kontrol, fordi han havde udtalt sig kritisk om loven til avisen.

”Anklageren sagde, at bødestraffen normalt var 5000 kroner, men hun mente, at det skulle være 5000 kr. til hver, plus 5000, fordi jeg havde udtalt mig til avisen, så vi skulle have 10.000 kroner i bøde begge to. Fordi jeg havde udtalt mig til avisen, skulle straffen skærpes. Det, synes jeg, er ubehageligt. Hun forsøgte at gøre gældende, at jeg bare var en brokrøv, der var utilfreds, men jeg er ikke en hippie. Jeg har fremført nogle juridiske argumenter for, at det ikke er lovligt, og at vi skal afvente, at det bliver afgjort, om det er lovligt. Hvis de vinder, så overholder jeg loven og anlægger randzoner,” siger Povl Blak Bojer og fortsætter:

”At jeg er særligt udvalgt, fordi jeg har udtalt mig til avisen, føles et eller andet sted som et angreb på ytringsfriheden. Jeg har jo ikke sagt, at vi skal have lovløshed her i Thy, jeg har sagt, at jeg synes, at de bryder Grundloven, som jo er skabt for at beskytte borgernes rettigheder.”

Glæde hos BL

Flemming Fuglede Jørgensen, okt. 2013

Hos Bæredygtigt Landbrug glæder formand Flemming Fuglede Jørgensen sig over den udsatte sag.

”Det er jo kun, hvad vi hele tiden har hævdet: Der er vild forvirring. Som jeg har fået forløbet refereret, kan dommeren i Thisted se, at det er ganske uoverskueligt, og det er jo også det, vi synes; det er ganske uoverskueligt,” siger Flemming Fuglede Jørgensen og fortsætter:

”Når loven ovenikøbet ikke har nogen nævneværdig miljømæssig betydning og man kan få meget mere miljø for meget færre penge, der ikke generer nogen, hvorfor skal vi så lave sådan noget?”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen