Chefjurist: Udskyd dog høringsfristen, så tallene kan bruges

Når en rapport med afgørende oplysninger først offentliggøres dagen før høringsfristen udløber, er det problematisk i forhold til officialprincippet – og det kan betyde, at vandplanerne igen bliver underkendt, advarer chefjurist

Mandag d. 23. december er der frist for høringssvar til de kommende vandplaner, men dagen før høringsfristens udløb offentliggøres den såkaldte basisanalyse, der er en statusrapport på vandmiljøets tilstand.

NOVANA
Nationalt overvågningsprogram, der tilvejebringer viden om miljø- og naturtilstanden.

Formålet er at dokumentere effekterne af den eksisterende miljøindsats. Programmet medvirker til at skabe grundlaget for den fremtidige miljøforvaltning.

Kilde: naturstyrelsen.dk

Det er miljøministeriet, der udgiver analysen, der er baseret på NOVANA-overvågningen og det er samme ministerium, der skal modtage høringssvar vedrørende de kommende vandplaner. At give borgerne mindre end et døgn til at indarbejde de nye tal er langt fra godt nok, mener chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Bjarne Nigaard.

”Man lister lige et meget afgørende dokument ind under gulvtæppet 12 timer før et høringssvar skal afleveres. Og så ovenikøbet på en søndag,” påpeger chefjuristen og fortsætter:

”Man må formode, at der er tal i analysen, der har relevans for vandplanerne og derfor også for høringssvarene. Derfor er det besynderligt, at man fra ministeriets side ikke synes at det kunne give anledning til at udsætte høringsfristen, så tallene kan bruges.”

Høringsfase til grin
Chefjuristen mener, at den ultrakorte tid med talmaterialet kun er med til at underbygge oplevelsen af, at myndighederne ikke værdsætter høringsfasen.

”Det understreger jo sådan set bare, at det er useriøst med høringsperioden. Man har jo besluttet sig. Bare det, at man sender de fuldstændigt samme vandplaner som blev underkendt i første omgang, i fornyet høring, uden at skele til de tidligere indsendte høringssvar…”, siger Bjarne Nigaard.

Chefjuristen peger dog samtidig på, at det kan få konsekvenser, hvis myndighederne ikke tænker sig om og tager høringsfasen alvorligt.

Officialprincippet
Princippet om at en forvaltningsmyndighed skal sørge for at tilrettelægge og oplyse en sag “nødvendigt og tilstrækkeligt”.

Kilde: juraplexus.dk

”For mig at se er så kort tid med et nyt talmateriale et brud på officialprincippet, som siger, at myndighederne har pligt til at inddrage alle relevante oplysninger. Myndighederne må selvfølgelig selv om, om de bryder princippet, men det er en formel tilblivelsesfejl, som man kan gå til Natur- og Miljøklagenævnet med – og så kan møllen ellers begynde forfra igen,” siger Bjarne Nigaard og uddyber:

”Man kan ikke sende vandplaner ud uden at holde dem op mod virkeligheden. I heldigste fald vil det være sådan, at NOVANA-tallene passer til det, man har beskrevet i vandplanerne, men offentlig forvaltning skal ikke være held. Og mest sandsynligt er det, at tallene ikke passer – og så er det en ommer.”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.