BL: Samråd om fremtidens vandplaner trak ministeren tre skridt i den rigtige retning

Miljøminister Ida Auken kom den 11. december med væsentlige indrømmelser i forsøg på at skaffe opbakning til et kommende lovforslag omkring en ny generation af vandplaner

Som i enhver handel risikerer parterne at skulle give sig, hvis en aftale skal på plads. Det var også tilfældet under samrådet i miljøudvalget den 11. december, hvor miljøminister Ida Auken (SF) gik så langt som til at genindføre den klageadgang omkring de kommende vandplaner, som hun ellers med et lovforslag for kort tid siden ønskede at tilsidesætte.

”Jeg vil også gå så langt at sige, at den klageadgang, som nogen har været kede af, man afskaffer på vandområdeplanerne, vil jeg være villig til at genindsætte, fordi det har en stor betydning, for nogen derude. Det vil jeg også gerne give til de partier, som vil stemme for”, lød det fra Ida Auken til samrådets fremmødte.

Åbent samråd 11 december IDA AUKEN

Med udsigt til en bestående klageadgang var dette var blot én af flere indrømmelser, som kritiske medlemmer af miljøudvalget fik under dagens samråd, forudsat at de og deres partier stemmer for et snarligt lovforslag omkring de kommende vandplaner. Et forslag, der ifølge Ida Auken er et langt bedre alternativ, end de vandplaner som den tidligere blå regering satte sit præg på.

”Med forslaget om lov om vandplanlægning, der vil jeg sætte rammerne for et tiltrængt nyt koncept for vandplanlægning. Men det set up vi har i dag, er det uklart, hvad der er bindende,” indledte Ida Auken og fulgte op med en forklaring om, at den nuværende proces er som en slags ’evighedsmaskine’, hvor processen er tung og langt fra så smidig, som den burde være.

”Det nuværende set up er simpelthen ikke godt nok, for der er brug for forbedringer af vandmiljøet. Derfor har jeg foreslået et mere direktiv-nært, enklere og smidigere koncept, ” sagde Ida Auken, der også var villig til at kigge på dræning og klassifikation af vandløb samt Folketingets indflydelse på planerne i forsøget på at samle opbakning til det kommende lovforslag.

Tre små skridt i den rigtige retning
Bæredygtigt Landbrugs chefjurist deltog i samrådet i Folketingets Miljøudvalg og havde efter mødet denne kommentar:

”Det er nogle signaler i dag, som er interessante i forhold til den stålsatte miljøminister, vi har set tidligere. Vi bliver givetvis ikke enige med hende om målene og virkemidlerne, vi bliver nok heller ikke enige med hende om, hvornår noget er overimplementeret eller ikke overimplementeret, men jeg synes trods alt, der har været en væsentlig bevægelse på nogle punkter, som gør det interessant at fastholde, at vi er i gang med en proces.”

”Hun åbner for at opretholde en klageadgang, som hun ellers ville stryge. Hun åbner for at den definition, som er rigtig væsentlig for landbruget om, hvornår noget et stærkt modificeret og altså drænet, den bliver fastholdt på en måde, så den kan tages ud fra indsatsen. Og så er hun med på at åbnet processen op på den måde at forstå, at fra den var rent dekretstyret, så kommer den ud i ’det åbne land’ i og med betænkningerne, de væsentlige ændringer, skal drøftes og vendes med Folketinget – bl.a. konsekvensberegninger og basisanalyser. Og på den måde bliver det muligt at distancere proces og indhold. Men man siger ikke, ved at erklære sig enig i denne lovgivning, at så er man også enig i målsætningen. Man kan stadig hive i bremsen og sige; ’det der er noget sludder, det er vi ikke enige i’. Så ved at nikke til hendes proces, der har vi allerede fået hende til at gå tre skridt baglæns,” lyder analysen fra Bjarne Nigaard.

Bjarne Nigaard ser miljøministerens udspil som et skridt i den rigtige retning.

”Hvis prisen for at give hende og fremtidige miljøministre en mere smidig proces, mens man stadig kan være uenig i indholdet, og man samtidig har fået de her tre meget væsentlige indrømmelser, så mener jeg ikke det kan kategoriseres som at være gået baglæns. Vi er ikke i mål endnu, men vi det er i det mindste – skal vi kalde det – tre små skridt i den rigtige retning.”

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen