BL klager over vildledning fra DCE

Selvom DCE i skrift og tale i årevis har talt for, at vandet i danske vandløb skal føres op til jordoverfladen i forbindelse med vandplanerne, så benægter institutionen nu, at det skulle være tilfældet. Bæredygtigt Landbrug har nu klaget over vildledende artikel på forskningsinstitutionens hjemmeside.

En artikel på www.baeredygtigtlandbrug.dk fra den 4. december har fået DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) op af stolen. Forskningsinstitutionen kritiserer vandløbsekspert Jan Hjeds for at sige, at DCE arbejder for at vandet i Danmarks vandløb skal føres op til jordoverfladen med de kommende vandplaner. Jan Hjeds, og Bæredygtigt Landbrug, har svært ved at se, hvordan dokumentation fra DCE kan tolkes anderledes.

I det endnu ikke offentliggjorte udkast til rapporten ’Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer’ der er udarbedet af Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua) står der, at: 

’Indsatsen for et bedre miljø i vandløbene er derfor 4-sidet. Den optimale løsning for miljøet er at hæve vandløbet op i terræn og dermed skabe bedre forbindelse mellem vand og land, lave fysiske forbedringer i vandløbet, stoppe eller mindske forstyrrelserne (vandløbsvedligeholdelse) og reducere påvirkninger fra spildevand.’

(Dokumentet ligger som pdf på www.baeredygtigtlandbrug.dk)

Fastholder kritik
Jan Hjeds har under udarbejdelsen af vandplanerne siddet i arbejdsgruppen under vandløbsforum, og vandplanseksperten fastholder sin udlægning af dokumentationen fra DCE. 

”Jeg har ikke andre kommentarer, end at jeg fastholder, at det refererede på BLs hjemmeside er, hvad Esben har sagt og skrevet i sine notater og vist og forklaret ved sine fremlæggelser i arbejdsgruppen i vandløbsforum. Jeg kan ikke hverken høre eller læse Esbens forklaringer anderledes, end at vandet skal op til jordoverfladen for at opfylde plante-miljømålet,” lyder det fra jan Hjeds efter han har læst artiklen: ‘Forkert udlægning af DCEs rådgivning om vandløb’. 

Udsnit 1. forklaring om hævet vandstand

”Jeg synes, alle Esben Kristensens powerpoints, mails og notater taler helt for sig selv. Esben siger, at det er nødvendigt at hæve vandløb op i terræn, for derved at skabe nærhed imellem land og vand. Esben forklarer, at det er fordi den danske version af plantemiljømålet ikke kun ser på vandløbsplanter i selve vandløbet, men også omfatter amfibiske planter i den vandløbsnære bredzone. Der skal altså gro siv rundt om afvandingsgrøfterne, og ikke hvede,” lyder Jan Hjeds umiddelbare kommentar til, at DCE 17. december anklager vandløbseksperten for at tale usandt, når han siger, at forskningsinstitutionen gentagne gange har argumenteret for at vandet i vandløbene med forskellige tiltag skal føres op til jordoverfladen med de kommende vandplaner. 

”Esben Kristensen har i arbejdsgruppen forklaret, at i vandløb, der ikke er så dybt nedskåret i landskabet, der kan det muligvis lykkes at få vandet op til jordoverfladen blot ved at reducere eller ophøre med vedligeholdelsen af vandløbene. Men i dybere, nedskårne vandløb er det nødvendigt med en større indsats med flere virkemidler for at nå DCE’s mål. Esben Kristensen har forklaret, at det typisk er nødvendigt at hæve bunden ved at udlægge grus og sten, det, der har fået navnet ’vandløbsrestaurering’, og også nogle gange mere korrekt direkte ’hævning af bunden …’, for at komme helt i mål med at få ’nærhed imellem vand og land’, så der kan gro siv på land for at komme i mål med DCE’s plante-miljømål,” fortæller Jan Hjeds til www.baeredygtigtlandbrug.dk. 

Jan Hjeds er positivt overrasket over, at DCE på sin hjemmeside nu har revideret sin opfattelse af vandløbenes faktiske tilstand, så der pludselig er 57 procent af vandløbene, der allerede er i mål på planteindekset – trods lavere vandspejl og trods grødeskæring. Hidtil har forskingsinstitutionen nemlig arbejdet ud fra, at kun 20 procent af vandløbene er i mål på planteindekset.

”Jeg kan slet ikke forstå, at Esben Kristensen har gjort så meget ud af, hvor svært det er at nå plante-miljømålet, og hvor vigtigt det er at få ’vandløbet op i terræn’, ved Esbens forklaringer for vandløbsforums arbejdsgruppe. Men hvis Esben Kristensen har fundet noget relevant viden frem, som ikke har været fremlagt før, og som nu viser, at vandet alligevel ikke skal så højt op, og hvis Esben nu mener, at vi både kan have velfungerende afvanding med vandspejl der hvor den oprindelige hovedafvanding har fastlagt det, og samtidig opfylde plantemiljømålet, synes jeg da, han hurtigst muligt skal bære denne viden ind i vandløbsforums arbejdsgruppe, og også indarbejde denne viden i DCEs rådgivning til arbejdsgruppen og Naturstyrelsen”. 

Jan Hjeds, Esben Kristensen og resten af arbejdsgruppen under vandløbsforum mødes den 18. december til endnu et møde i København.  

Herunder følger Bæredygtigt Landbrugs klage til DCE 

Til

Steen Voigt
Hanne Bach
Samt Esben kristensen

Alle DCE 

Samt:
Jan Hjeds, vandløbsekspert
Jakob Tilma, mediechef 

Jeg ønsker hermed at protestere mod den vildledende artikel i DCE Nyt 17. december 2013.

http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/forkert-udlaegning-af-dces-raadgivning-om-vandloeb/ 

Heri kritiseres Bæredygtigt landbrug for at have bragt en udtalelse fra vandløbsekspert Jan Hjeds, som DCE hævder er en forkert udlægning.

Herunder bringes uddrag af artiklen:

Jan Hjeds citeres i indlægget på Landsforeningens hjemmeside for følgende:  

“I næste generations vandplaner, som vi sidder og planlægger lige nu, inde i Ida Aukens (SF) vandløbsforum, der har seniorrådgiver Esben Kristensen fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) været forbi fire gange, og hver gang har han forklaret, at for at opnå de nye miljømål om planter i vandløbene, så skal vandet op til jordoverfladen. Det er simpelthen et krav, at virkemidlerne får vandet op til jordoverfladen,” lyder det fra vandløbseksperten, som frygter for konsekvenserne af de fremtidige tiltag.

”Vi har på intet tidspunkt sagt, at vandet skal hæves op til jordoverfladen i alle vandløb, og at dette er en nødvendighed for at opnå målopfyldelse. Vi har derimod gentagne gange sagt, at der ofte er en sammenhæng mellem en intakt overgangzone mellem land og vand – som ofte findes, når vandet står nær dets omgivelser – og sandsynligheden for målopfyldelse,” siger seniorrådgiver Esben Kristensen. 

Som det fremgår af vedhæftede præsentationer og notat, samt uddrag fra dette, fremgår det tydeligt at Esben Kristensen udtaler at ’vandet skal stå nært dets omgivelser’. Ergo er Jan Hjeds udlægning helt i overensstemmelse med det udtalte. 

Derfor må jeg på det kraftigste anmode DCE om at korrigere og beklage artiklen. 

venlig hilsen 

Vagn Lundsteen

direktør

Hent hele dokumentet ‘Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske virkemidler’ fra www.baeredygtigtlandbrug.dk

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.