Bjarne Nigaard: Processen omkring vandplanerne bør begynde forfra

Fristen for den offentlige høring omkring de kommende vandplaner er netop overstået. I sidste øjeblik kom så den længe ventede NOVANA-rapport, der kan vise sig at have betydning for indsatskravet. Den sene offentliggørelse betyder, at processen omkring vandplanerne bør gå om, mener chefjurist

De har været i høring før; vandplanerne. Men i december sidste år blev de underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet med den begrundelse, at en høringsfrist på blot otte dage var utilstrækkelig til en offentlig høring. Nu kan det, der sidste år blev begrundet med et spørgsmål om teknikaliteter, måske blive en gentagelse. 

Det mener Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Bjarne Nigaard, efter en længe efterspurgt rapport, NOVANA-rapporten, er offentliggjort – blot få dage inden høringsfristens udløb. Rapporten, der kan have stor betydning for indsatskravet i forbindelse med vandplanerne, var oprindelig annonceret til offentliggørelse søndag d. 22. december. Af uvisse grunde blev rapporten dog fremskyndet til offentliggørelse torsdag d. 19. december. To arbejdsdage før fristens udløb. Det er ikke godt nok, mener Bjarne Nigaard. 

”Det, der er det tankevækkende i det, er, at man, mens man altså sætter nogle vandplaner i høring, rumsterer der i baggrunder nogle tal, som måske i virkeligheden viser noget helt andet.”

”Og nu hvor der er kommet nye tal frem, har jeg ladet mig forstå på overskrifterne, uden at vi har kunnet nå at dykke ned i dem, at de viser en bedring i vandmiljøets tilstand. Og så kan man spørge sig selv; ’ok, det vidste man ikke, da man lavede indsatsplanerne i vandplanerne?’. Det ved man nu, men vil man så fastholde de indsatser? Hvis vandmiljøet har det bedre end forventet, så må man jo antage, at de indsatser, man har sat i værk, er for voldsomme. Og altså dermed ikke proportionale, ” siger Bjarne Nigaard.

Myndighedens pligt at offentliggøre viden
Ifølge Bjarne Nigaard er det myndighedernes pligt at fremføre relevant og ny viden til offentlighedens vidende.

”En anden ting er, at hvis man lader som ingenting og ikke indarbejder de her nye tal i virkelighedens indsatsplaner, jamen, så agerer man uden om ’officialprincippet’, der siger, at den offentlige myndighed har pligt til at inddrage alle relevante oplysninger og nyeste viden – og at tage højde for dem i deres ageren,” siger Bjarne Nigaard og fortsætter:

”Det er besynderligt, at man ikke lige siger; ’hov, vi er nødt til at justere efter den virkelighed, som vi nu kender.”

”Rapporten blev godt fremskyndet med 3 dage, men det giver jo ingen mening at forlange et høringssvar så kort efter, for man kan jo i realiteten ikke nå at forholde sig til de nyeste oplysninger. Og det giver heller ingen mening at opretholde vandplanerne uændrede uden at krydstjekke, om det her nu giver anledning til noget andet. Og det vil igen sige, at når man laver noget om, som man ellers har sendt i høring, og det ikke er lavet om pga. høringssvarene, men på et andet objektiv grundlag, jamen, så er det selvfølgelig en ommer. Så skal processen jo begynde forfra. ”

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.