Chefjurist: Ærgerligt, at Ida Auken ikke kan se problemet

En lang række kritikere påpeger problemer med et lovforslag om vandplanlægning fremsat af miljøminister Ida Auken (SF), men ministeren lytter ikke. Det kommer ikke bag på kritikerne, fortæller chefjurist

Det undrer Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Bjarne Nigaard, at miljøminister Ida Auken ikke kan se, at det lovforslag, hun har fremsat om vandplanlægning er problematisk – men det kommer egentlig ikke bag på ham.

”Vi burde ikke blive overraskede over, at ministeren ikke hører og reagerer på kritikken, der ellers kommer fra hele miljøområdet, for hele manøvren her går jo netop ud på, at hun ikke ønsker at lytte til dem, der kommer med synspunkter og nuancer, der afviger fra hendes egen holdning,” siger Bjarne Nigaard.

Læs også artiklen ’Ida Auken vil indskrænke klageadgangen’ 

Chefjuristen er manden bag det høringssvar, som Bæredygtigt Landbrug har indsendt i forbindelse med lovforslaget til lov om vandplanlægning, som Ida Auken har fremsat og som nu skal behandles af Folketinget.

Her påpeger foreningen de forskellige problematiske dele, der er i lovforslaget. Chefjuristen har blandt andet fokus på en væsentlig ubalance i klageadgangen, som lovforslaget lægger op til. Erhvervslivets klageadgang forsvinder, mens de grønne organisationers klageadgang i et begrænset omfang opretholdes. Desuden vil lovforslaget, hvis det bliver vedtaget, betyde, at det ikke længere er muligt at klage over de samlede vandplaner, men derimod kun de enkelte dele hver for sig, hvis man er direkte berørt.

”Det er problematisk, fordi det skaber en retstilstand, som vi kender fra Hviderusland, Venezuela og Kasakhstan. Det er ikke ligefrem steder, der er kendt for deres fremhævelse af demokrati og medinddragelse,” siger Bjarne Nigaard.

Læs også artiklen ’Det skal være muligt at klage over afgørelser truffet at ministeren’ 

Ikke alene med kritikken
Fristen for indsendelse af høringssvar er udløbet, og det står klart, at Bæredygtigt Landbrug ikke er den eneste organisation, der har betænkeligheder ved Ida Aukens lovforslag. Også Landbrug & Fødevarer har kritiseret forslaget og dets ønske om en begrænsning af klageadgangen. Men de to landbrugsorganisationer er ikke de eneste, der kritiserer Auken.

Danmarks Naturfredningsforening giver i sit høringssvar udtryk for, at klageadgangen allerede en gang er blevet begrænset og at ministeren selv ønsker mere folkelig inddragelse i planerne, hvilket DN finder svært at opnå med en klageadgangsindskrænkelse.

”DN vil derfor advare mod at fravige den danske tradition for klageadgang i lov om vandplanlægning. Som en del af miljøministerens 4. vandvej om Folkeligt Engagement forekommer det modstridende at pege på øget folkelig indflydelse tidligere i processen og fjerne klageadgangen i slutningen,” skriver DN ifølge Altinget.dk i sit høringssvar.

Man kunne håbe, at den udtalte kritik, der kommer fra et bredt spektrum på miljøområdet, kunne påvirke ministeren, men sådan ser det ikke ud. I et interview med Altinget.dk har ministeren afvist kritikken af den begrænsning, som hendes lovforslag indebærer.

Og det kommer altså ikke som en overraskelse for chefjurist Bjarne Nigaard.

”Vi er som sagt end ikke overraskede. Men vi synes, at det er ærgerligt, at ministeren ikke kan se problemet, selvom alle fløje på miljøområdet peger på det.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.