Fælles miljøudspil vigtigt for landbruget

Formandskabet i Landbrug & Fødevarer skal vænne sig til de nye tider med to stærke foreninger i dansk landbrug, men vi skal kunne stå sammen, når der skal kæmpes for en fælles sag. Det skriver Vagn Lundsteen, efter L&F har afvist at medvirke til et fælles udspil på miljøområdet.

At Bæredygtigt Landbrug er opstået og har opnået den styrke, vi har i dag, er ikke til ulempe for landbruget. Det er til landbrugets fordel. Med et stort politisk pres fra to parter styrkes landbrugets muligheder for at opnå stor politisk indflydelse.

Den faglige tilgang fra Bæredygtigt landbrug, der totalt har ændret dagsordenen i dansk landbrugs- og miljøpolitik de sidste tre år, og den politiske styrke som Landbrug & Fødevarer har i kraft af sin størrelse, bør kunne forenes i de vigtige sager, der kan gavne hele landbrugserhvervet. Når formandskabet i Landbrug & Fødevarer afviser at lave et samarbejde om en samlet model for en ny regulering, er det ikke kun egoistisk – det er også dumt.

Recipienttegning Julius

For netop omkring den ny miljøregulering er det vigtigere end på noget andet tidspunkt, siden Bæredygtigt Landbrug meldte sig på banen i 2010, at landbruget præsenterer et samlet udspil. L&F bør se det som en fordel, at der nu er to stærke foreninger, og ikke som et problem. At Landbrug & Fødevarer fuldstændig har afvist et samlet udspil på miljøreguleringsområdet giver anledning til dybe panderynker i Bæredygtigt Landbrug – for sporene skræmmer. Politiske rævekager er for ofte lavet i porten til Axelborg og Christiansborg, og det har kostet uhyrlige summer for dansk landbrug, at forhandlinger pågår, uden der er styr på fakta.

Er årsagen til at L&F ikke ønsker at samarbejde med BL, at der allerede er lavet en rammeløsning med regeringen? Det ville ikke være første gang, hvis det viser sig at være tilfældet. Den begrundede mistanke beror på, at de udmeldinger, der kommer fra ministrene og formandskabet i L&F er bekymrende sammenfaldende. I Bæredygtigt Landbrug vil vi holde Landbrug & Fødevarer op på den erklæring, der blev underskrevet af blandt andre Martin Merrild og Flemming Fuglede Jørgensen den 3. juni 2013 på mødet i Agerskov.

På mødet skrev Martin Merrild under på, at et samlet landbrug vil kæmpe for, at der skal gennemføres en målrettet regulering på basis af faktiske udledninger og med omkostningseffektive virkemidler.

Vagn 22. juli 2013

En stempling af danske landmænds jord som robust eller sårbar er ikke acceptabel og kan ikke forenes med en målrettet regulering. Modelberegningernes tid er forbi.  Fremover skal reguleringen af landbruget udelukkende ske på grundlag af faktiske forhold, og hvis Landbrug & Fødevarer står ved erklæringen fra 3. juni, så har landbruget alt at vinde ved at stå sammen om et fælles miljøudspil fra dansk landbrug. 

Det skrev Martin Merrild og Flemming Fuglede Jørgensen under på at kæmpe for den 3. juni:

Klik her for at se det underskrevne dokument 

 • Dansk landbrug skal have mulighed for vækst og indtjening til gavn for hele det danske samfund
 • Dansk overimplementering af EU-direktiver skal stoppes
 • Dansk landbrug skal have rammevilkår, der hviler på et fagligt og juridisk korrekt grundlag
 • Rammevilkårene skal styrke danske landmænds konkurrenceevne på det globale marked
 • Randzoneloven skal afskaffes nu
 • Det netop udsendte forslag til vandplaner er uacceptabelt og skadeligt for både erhvervet og samfundet
 • Natur- og Landbrugskommissionens rapport skal følges op af handling nu
 • Der skal ske et paradigmeskifte i reguleringen af landbruget
 • Generel regulering skal afskaffes
 • Målrettet regulering skal baseres på faktisk udledning og omkostningseffektive virkemidler
 • Ingen landmænd må blive ringere stillet ved målrettet regulering
 • Indgreb mod landmandens dyrkningspraksis skal være begrundet i faktuelle målinger og data
 • Alle presfaktorer på miljøet skal inddrages – ikke kun landbruget 

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.