”Det sagde han også for to år siden”

Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, er glad for chefbiolog Flemming Møhlenbergs udtalelser i fredagens udgave af LandbrugsAvisen, men indholdet er ikke nyt, påpeger direktøren

Når Flemming Møhlenberg udtaler, at kvælstof fra landbruget er som en dråbe i havet, vækker det ikke alene glæde hos Bæredygtigt Landbrugs direktør, Vagn Lundsteen. Det vækker også genkendelse.

”Jeg er glad for, at Flemming Møhlenberg får lejlighed til at gentage sine pointer omkring kvælstof i vandmiljøet, og jeg er jo helt enig med ham i, at ’kvælstoffet fra landbruget ikke har ret stor betydning i de ydre dele af fjordene’, som han er citeret for i LandbrugsAvisen. Men det kan godt undre, at det bliver præsenteret som en nyhed,” siger Vagn Lundsteen og fortsætter:

”Det er jo ikke nye pointer, Flemming Møhlenberg kommer med. På faktahøringen i Folketinget i september 2012 sagde han nogenlunde det samme, som han nu citeres for i fredagens avis.”

Læs artiklen ’Flemming Møhlenberg (DHI): Dansk kvælstofudledning har kun ringe betydning’ fra 2012. 

Ikke nogen nyhed
Faktahøringen var faktisk heller ikke første gang, Flemming Møhlenberg har fremlagt sine synspunkter omkring kvælstof og landbrugets rolle.

Tilbage i 2011 var disse synspunkter omdrejningspunktet i rapporten ’Kvælstof i de indre farvande, kystvande og fjorde – hvor kommer det fra’.

”Rapporten har eksisteret i to år, og i den periode har Flemming Møhlenbergs holdninger ikke ændret sig. Så der er ikke noget nyt i det her. Det sagde han også for to år siden,” siger Vagn Lundsteen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen