BL bakker op omkring regeringens genbrugsvision

Bæredygtigt Landbrug roser miljøministerens ressourcestrategi, som foreningen forventer vil kunne bidrage med vigtige næringsstoffer til den danske landbrugsjord

”Det er ingen hemmelighed, at BL ikke altid er enig med Ida Aukens ministerium. Vi vil dog ikke holde os tilbage med at rose miljøministerens forslag til en ny ressourcestrategi. Tanken bag er helt i tråd med Bæredygtigt Landbrugs tanker. Hvert år afbrændes enorme mængder grønt affald, eller det deponeres på lossepladser, i stedet for at blive genanvendt i landbruget,” fortæller direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, efter pressemødet den 7. oktober på Christiansborg, hvor miljøminister Ida Auken (SF) præsenterede regeringens genanvendelsesplaner.

Under overskriften ’Danmark uden affald’ fortalte miljøminister Ida Auken, at regeringen ønsker, at det grønne affald bliver anvendt i biogasanlæg og efterfølgende tilført landbrugsjorden, og den model mener Vagn Lundsteen vil hjælpe til at bedre forholdene i den danske landbrugsmuld, da manglen på næringsstoffer mange steder har ført til udpining af jorden. 

Vagn 22. juli 2013

”Det er et helt igennem tiltalende forslag, som vi gerne vil bakke op omkring. Kunsten bliver at motivere og informere befolkningen – og især de unge mennesker – som ofte har et afslappet forhold til affaldshåndtering og genbrug. Det bliver kommunerne, der skal stå for sortering og håndtering, og der ligger en stor opgave forude. 

Miljøministeren fortalte også på mødet, at regeringen har en ambition om, at fosfor fra spildevandet skal genanvendes i landbruget, men præcis hvordan det skal foregå, fremgik ikke klart af pressemødet, men forslaget bliver taget vel imod af Bæredygtigt Landbrug.

”Også dette bakker vi op omkring, selvom vi pt ikke kan gennemskue håndteringen og spredningen af fosfor fra spildevandet – men ideen er god. Vi oplever os som en aktiv medspiller på ressourcestrategien og ser frem til samarbejdet med miljøministeren, så vi sammen kan skabe et Danmark uden affald”. 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen