KO-træk ender i NaturErhvervstyrelsens kasse

Når en landmand trækkes i KO-støtte, tilbageholder NaturErhvervstyrelsen 25 procent af pengene til administration, før pengene ryger retur til EU. Dybt problematisk, mener Bæredygtigt Landbrug, da styrelsen får ekstra penge i kassen hver gang en landmand trækkes i EU-støtte.

For danske landmænd er træk i KO, eller træk efter krydsoverensstemmelsesreglerne som det rettelig hedder, årsag til store panderynker, og risikoen for at få frataget støttepenge fra EU er steget væsentligt de senere år. For hvor danske landmænd i 2009 tilbagebetalte 10,3 millioner kroner til EU efter NaturErhvervstyrelsen havde fundet fejl i forbindelse med krydsoverensstemmelsessager i dansk landbrug, så var tallet i 2012 steget dramatisk til 27,5 millioner kroner.

Tea Risom

Ifølge EU-reglerne har den danske stat ret til at beholde op til 25 procent af de midler, som uretmæssigt er blevet tildelt i EU-støtte, når pengene skal sendes retur til fællesskabet, og den ret udnytter NaturErhvervstyrelsen til fulde. NaturErhvervsstyrelsen kunne sidste år således sætte 6,88 millioner ind på kontoen til administration af netop KO-reglerne, når danske landmænd fik frataget støtte, og det mener politisk rådgiver med speciale i KO-reglerne hos Bæredygtigt Landbrug, Tea Risom, er et stort problem.

”Det er problematisk, at NaturErhvervstyrelsen ved hjælp af KO-træk kan finansiere sine egne administrationsomkostninger. Man kan jo spekulere i, om NaturErhvervstyrelsen med den fremgangsmåde, der benyttes nu, har en egeninteresse i at fratage landmanden EU-midler.”

NaturErhvervstyrelsen har i en række svar til Bæredygtigt Landbrug bekræftet fremgangsmåden, hvor 25 procent af de støttekroner, som fratages landmanden i forbindelse med træk i KO-støtte, bliver inddraget af styrelsen til administration. Samlet set svarer det samlede KO-træk blot til 3-4 promille af den samlede danske EU-støtte på landbrugsområdet, der beløber sig til cirka syv milliarder kroner årligt. Men 6,88 millioner kroner må forventes at være af stor betydning for en offentlig institution, der har fået begrænset sit økonomiske råderum væsentligt de senere år.

Hos Bæredygtigt Landbrug ser man det som værende problematisk, at NaturErhvervstyrelsen har mulighed for at tilegne sig økonomiske midler, når der trækkes EU-støtten tilbage fra de danske landmænd, og foreningen er meget betænkelige ved, at det tilbagetrukne støttebeløb er steget fra 10,3 millioner til 27,5 millioner fra 2009 til 2012. Det betyder nemlig også, at beløbet NaturErhvervstyrelsen har tilbageholdt til administration er steget fra 2,56 millioner i 2009 til 6,88 millioner kroner i 2012.

”6,88 millioner udgør måske kun en lille del af det samlede støttebeløb Danmark modtager fra EU, men der er altså tale om penge, som går direkte til den bureaukratisk proces i NaturErhvervstyrelsen, og det mener vi i Bæredygtigt Landbrug er uhensigtsmæssigt, når der allerede er afsat penge til styrelsens arbejde på finansloven,” lyder det fra Tea Risom.

De foreløbige tal for 2013 viser, at der frem til den 1. september var trukket 18,4 millioner kroner i KO-støtte tilbage fra de danske landmænd, men at der samtidig i årets første otte måneder blev tilbagebetalt 8,3 millioner kroner til landmænd, der uretmæssigt var blevet trukket i støtten. NaturErhvervstyrelsen har indtil den 1. september 2013 kunnet indtægtsføre 4,6 millioner kroner i forbindelse med at danske støttekroner er blevet tilbagebetalt til EU, når danske landmænd har fået træk ifølge krydsoverensstemmelsesreglerne.

Fakta:

I Danmark har man valgt at omsætte de af EU fastsatte regler for krydsoverensstemmelse til i alt 123 KO-krav, men langt de fleste af de 123 KO-krav indeholder flere delkrav. På den måde er der i Danmark 88 KO-krav på miljøområdet, 99 KO-krav på folke-, dyre- og plantesundhedsområdet, 122 KO-krav på dyrevelfærdsområdet og 18 KO-krav for GLM (God landbrugs og miljømæssig stand).

I alt 327 KO-krav som landmanden skal overholde. Dertil kommer at KO-kontrollen blot er én af mange kontroller i landbruget. Af andre kontroller kan nævnes velfærdskontrollen, mælkekontrollen, medicinkontrollen, mærkningskontrollen, miljøkontrollen, gødningskontrollen, randzonekontrollen og kontrollen af efterafgrøder mv. (Kilde: Bæredygtigt Landbrug)

 

 

KO sanktioner vedrørende den direkte landbrugsstøtte

     

KO ift. udbetalingsår

indtægtsført i EU finansår (16. okt – 15. okt)

 

2009

2010

2011

2012

2013*

Sum

2008 og tidligere

  10.302.977,87

    3.888.247,59

          -21.714,61

      9.290.592,95

  -8.253.578,99

  15.206.524,80

2009

                         –  

    9.734.325,48

      1.795.021,47

      1.154.749,76

      -447.303,28

  12.236.793,43

2010

                         –  

                         –  

   13.166.073,68

      3.628.557,63

        202.071,56

  16.996.702,87

2011

                         –  

                         –  

                           –  

   13.449.002,63

  15.734.414,43

  29.183.417,05

2012

                         –  

                         –  

                           –  

                           –  

  11.175.446,43

  11.175.446,43

Sum

  10.302.977,87

  13.622.573,07

   14.939.380,53

   27.522.902,96

  18.411.050,15

  84.798.884,57

* indtægtsført frem til 1. september 2013

       
             

KO landdistriktsstøtte

??

??

??

         202.482,45

??

??

Kilde: Steen Bonde, chef i Center for Arealtilskud

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.