Ikke første gang Auken forsøger at indskrænke klageadgang

Første gang gik den ikke, og miljøminister Ida Auken (SF) måtte trække et lovforslag, der skulle begrænse Natur- og Miljøklagenævnets klageadgang tilbage. Nu er et lignende forslag fremsat til høring. Denne gang også med Ida Auken som afsender

Det er kun godt halvandet år siden, miljøminister Ida Auken (SF) første gang forsøgte at stække borgere, landbrug og interesseorganisationers mulighed for klagegang gennem Natur- og Miljøklagenævnet.

I februar 2012 satte Ida Auken et lovforslag, der netop skulle begrænse offentlighedens mulighed for klagegang i høring. Her foreslog miljøministeren at fratage Natur- og Miljøklagenævnet sine sanktionsmuligheder og dermed at sikre, nævnet ikke kunne underkende de statslige vandplaner. I stedet skulle det være op til ministeren selv, om hun ønskede at rette sig efter nævnets afgørelser.

Efter voldsom kritik, der udløste overskrifter som ’Berlusconi-metoder’ og ’lovforslag som i totalitære stater’ gjorde miljøministeren retræte. Og efter blot få timer i offentlig høring trak Ida Auken lovforslaget om den begrænsede klagegang tilbage.

Bekymrende lovforslag
Nu, halvandet år efter, miljøministerens første forsøg på at begrænse offentlighedens indflydelse på vandplanerne ved klagegang gennem Natur- og Miljøklagenævnet, er Ida Auken på banen med endnu et forsøg på at begrænse klageadgangen.

I et nyt lovforslag, der i en pressemeddelelse fra ministeriet omtales med titlen ’Nyt lovforslag: Mere nærdemokrati ind i vandplanerne’, er det tanken, at borgere og erhvervsliv fortsat skal kunne klage over konkrete afgørelser. ’Men der vil ikke længere kunne klages over vandplanernes tilblivelse eller politisk vedtagne mål’, hedder det endvidere i pressemeddelelsen.

Henrik Høegh (23. august '12)

Og det bekymrer Venstres miljøordfører, Henrik Høegh.

”Det, synes vi selvfølgelig ikke, er nogen god ide. Med den historik, der har været omkring det her, er det uforståeligt, at hun prøver det en gang mere. Så vi er modstandere af det,” lyder det fra ordføreren, der frygter mere magt til embedsmænd og minister.

”Vi er positive over for opstarten – vi må jo konstatere, at første vandplan kunne have været gjort smartere. Og dette med at man, i stedet for alle de indledende processer, starter i kommunerne i nogle vandråd, hvor lodsejere og interesseorganisationer er repræsenteret, synes vi, er en god idé. Men vi er betænkelige over, at når hun skal gennemføre det, så bliver det hele gennemført på bekendtgørelsesniveau. Og det er al magt til embedsmændene og ministeren,” siger Henrik Høegh.

Også Konservatives vikarierende miljøordfører, Vivi Kier, er forbeholden overfor lovforslaget, der netop er sendt i høring.

”Jeg vil være ekstrem kritisk. Når man lige læser lovforslaget, så lyder overskriften jo rigtig fin; ’at nu skal vi være mere decentrale, og vi skal ikke styre indefra’. Men selvfølgelig er klageadgang altid vigtigt. Man skal som borger altid have mulighed for at kunne klage… Og hvis det her ødelægger muligheden for at kunne blive hørt og for at kunne klage, jamen, så er det jo ikke noget, jeg kan bakke op om.”

Bjarne Nigaard august 2013

Lovforslag ind ad bagdøren
Heller ikke Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Bjarne Nigaard kan tilslutte sig det nye lovforslag, som miljøministeren har fremsat.  

”Det, at miljøministeren forsøger sig med det samme trick, som hun allerede har forsøgt sig med i 2012, gør det ikke mere rigtigt. Det gør det heller ikke mere demokratisk. Jeg har noteret mig, at hun denne gang sælger forslaget på, at der indføres mere nærdemokrati, men det nærdemokrati skal foregå som vejledende ude i den enkelte kommune. Det, man gør nu, er at begrænse den almene borgers indflydelse på den overordnede politik i Danmark, for der vil med lovforslaget ikke være nogen generel klageadgang længere. Det er det, hun ønsker at fjerne med det her forslag. Akkurat som hun ønskede at fjerne det i 2012. Og det er og bliver en indskrænkning af den enkelte borgers klagemuligheder,” lyder det fra Bjarne Nigaard, der er overrasket over indholdet af forslaget, såvel som af timingen.

”Jeg er overrasket over, at man forsøger igen. Sidste gang var meldingerne jo ret entydige. Og man må jo også tolke det sådan, at ministeren sidste gang var enig, for hun trak det i hvert tilfælde tilbage. Så hvad der er forskellen på det aktuelle lovforslag og forslaget i 2012, og hvorfor det er så ’hemmeligt’ denne her gang, hvor man forsøger at vedtage det med en hurtig høring, mens vi i øvrigt er i gang med nogle andre vandplaner, kan vi kun gisne om.”

”Jeg vil opfordre alle de samme mennesker, der var fortørnede i 2012, til også at blive fortørnede nu. Det her er fuldstændig den samme procedure, som hun forsøger at køre igennem, og det mener jeg ikke er blevet en tøddel mere rigtigt siden 2012. Det er stadig lige udemokratisk.” 

Læs pressemeddelelsen: Lovforslag: Mere nærdemokrati ind i vandplanerne

Klik her or at læse det nye plankoncept for vandplanerne der er i høring fra 13. september – 11. oktober

Klik her for at læse mere om Ida Aukens lovforslag til fjernelse af klageadgang i forbindelse med Vandplanerne i februar 2012 på Altinget.dk

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.