BL bakker op om randzonebrev til NaturErhvervstyrelsen

Bæredygtigt Landbrug opfordrer alle, der har problemer med randzonelovgivningen, uanset problemets karakter, at sende et brev udfærdiget af AgriNord og LandboSyd til NaturErhvervstyrelsen.

LandboSyd og AgriNord sender i disse dage besked ud til medlemmerne om, at de bør sende et fortrykt brev til NaturErhvervstyrelsen for at gøre opmærksom på alle de problemer, lodsejerne har i forbindelse med randzoneloven, og Bæredygtigt Landbrug bakker til fulde op om denne opfordring.

Brevet appellerer til NaturErhvervstyrelsen om forståelse for den groteske situation, som danske lodsejere er blevet bragt i. Der er fortsat usikkerhed omkring, hvem der kan modtage kompensation for udlæggelse af randzonerne, og hvor meget kompensation man kan modtage, da kompensationen er afhængig af, hvor meget den enkelte modtager af statsstøtte i forvejen, samt i hvilket omfang, der skal redegøres for hvorvidt man som enkeltperson eller virksomhed er kriseramt. 

Dernæst er der stor usikkerhed omkring randzonekortene, hvor de er gældende og hvor de ikke er det, og derfor mener direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, at det er klogt at følge opfordringen fra LandboSyd og AgriNord, og derfor har Bæredygtigt Landbrug valgt at linke til brevet fra sin hjemmeside.

Klik her for at hente det fortrykte brev som word-fil

 ”Det er forbundet med stor risiko at udlægge randzoner, hvor der ikke er kompensation. Det kan betyde træk i EU-støtten. I det hele taget er det forbundet med så mange usikkerhedsfaktorer, så vi på det kraftigste vil opfordre fødevareministeren til at udsætte loven. Den skulle aldrig være eksekveret, og alt logik siger, at den hurtigst muligt skal fjernes. Bæredygtigt Landbrug vil også opfordre medarbejderne i NaturErhvervstyrelsen til over for ministeren, at sige fra over for loven, da de ikke med god samvittighed kan håndtere en så fejlbefængt lov,” lyder det fra Vagn Lundsteen. 

Fødevareminister Karen Hækkerup (S) har den 6. september meldt ud, at fjumreåret fortsætter efter randzonelovens fødselsdag blev rundet den 1. september, så lodsejere der uforsætligt overtræder loven ikke får bøder for at have fulgt de vildledende udmeldinger fra NaturErhvervsstyrelsen. At lodsejerne altså nu er i gang med på andet år at skulle indrette sig efter den fejlbehæftede randzonelov mener Vagn Lundsteen er til stor skade for forholdet imellem styrelsen og landmændene, da begge parter er stillet i en umulig situation i forbindelse med loven. 

”Randzoneloven ødelægger det gode klima mellem landmændene og styrelsen. Den vil være årsag til konstant frustration og fortsatte konflikter. En lov, der i den grad er i konflikt med de berørte, giver ingen mening. Lad os gøre det smartere. Landbruget er imødekommende. Vi ønsker ikke at belaste miljøet, men vi ønsker heller ikke at efterkomme meningsløse love, der fratager erhvervet den private ejendomsret. For som der står i Grundlovens § 73; Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning”. 

Klik her for at hente det fortrykte brev som word-fil

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.