Ekstra gødskning gav markant højere udbytte

Asger Møller Madsen har gødet flere af sine marker efter ligevægtsprincippet, og det har allerede givet en gevinst på tyve procent første år.

Sammenlignet med tidligere års udbytter og en mark, der var gødet som Asger plejer, efter danske kvælstofnormer, høstede Asger ca. to tons, svarende til 20 procent mere på de ligevægtsgødede marker. Halmmængden var på godt fem tons, mod normalt tre tons.

Bæredygtigt Landbrug har fået analyseret hveden fra Asgers fuldskalaforsøg. Proteinindholdet var i gennemsnit 11,9 procent. Det er et proteinniveau, der er 20-25 procent højere end normalt. Det betyder, at ikke kun er udbyttet 20 procent højere, det er proteinet også. Reelt giver det et medudbytte i protein på 44 procent. Så ved at øge gødningstildelingen med 37 procent, er kvælstofoptagelsen øget med 44 procent. 

Når det forøgede halmudbytte tillægges, skal der yderligere tillægges 12 kilo N i forøget kvælstofoptagelse.

Samlet set er der i Asger eksempel sket en ekstra kvælstofoptagelse, bare i kerne, protein og halm, der lægger langt over det ekstra kvælstof, som Asger har tildelt. Det bekræfter, at der ikke vil ske en større udvaskning, ved at tildele mere kvælstof – tværtimod.

Asger og Vagn

Økonomi  
Samlet set har Asger øget værdien af udbyttet med næsten 3000 kroner pr. hektar. Hertil skal lægges proteinindholdet, som værdisættes til næsten 200 kroner pr. hektar og halmens værdi, som netto kan sættes til 500 kroner pr. hektar. Alt i alt er den samlede værdi med 3.700,- kroner pr. hektar.

Sorte tal
Asger Møller Madsen har, som så mange andre, haft røde tal på bundlinjen. Men de forhøjede udbytter bidrager med næsten en million kroner mere end sidste år på Asgers 350 hektar, så for første gang i mange år, ser det ud til, at der bliver sorte tal på bundlinjen. Man kan blive helt dårlig af at tænke på, hvad Asger (og alle andre) er gået glip af de sidste 20 år.

Hvede og sløret mejetærsker

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.