Kampen om vandplanerne fortsætter

Stik mod al logik er vandplanerne sendt i høring. På forhånd er planerne kendt fulde af fejl, og Bæredygtigt Landbrug vil kæmpe for at alle fejl bliver rettet før planerne bliver en realitet.

Det er stadig i planerne vurderet, at hovedparten af vandløbene er naturlige, til trods for rørlægning, udretning, fordybning og tilgang af spildevand. Derfor er krav om god økologisk tilstand en umulig opgave.

Miljøministeriet fralægger sig ethvert ansvar ved at lægge de økonomiske konsekvensberegninger ud til kommunerne. Der fås ikke en vandplan, som krævet af EU, men i stedet 98 individuelle håndteringer af vandplanerne. Dette er direkte i strid med Vandrammedirektivet.

Dernæst er Oversvømmelsesdirektivet ikke indarbejdet i planerne, hvilket Vandrammedirektivet også kræver.

Vagn maj 2012

Set i lyset af de store oversvømmelser i Vesteuropa dette forår, er det tide, at vi begynder at indarbejde virkemidler, der kan sikre mod oversvømmelser i byer, sommerhusområder og landområder. Det gør man ikke ved at fjerne vandløbsvedligeholdelsen i vores vandløb. Tværtimod er der behov for at uddybe og gøre vore vandløb bredere, så de kan tage imod de store regnmængder, forårsaget af klimaændringerne.

Når først store områder er oversvømmet og danskernes hjem, værdier og landbrugets afgrøder er ødelagt, er det for sent at finde ud af, hvad man burde have gjort.

Vi må appellere til politikernes samvittighed og anmode dem til at kræve planerne trukket tilbage, så det sikres, at planerne lever op til EU-direktiverne.

Forude venter nye store retssager mod Miljøministeriet. Det er meningsløst, når ministeriet lige så godt kunne lave planerne rigtigt første gang.

Af Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Bliv meget klogere på problemerne med vandplanerne i den underlæggende video med Jan Hjeds fra Vækstkonferencen i København i 2012. 

Se også video om vandplanernes konsekvenser med Jan Hjeds ved at klikke her

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen