Flemming Nør-Pedersen: Vi stævner igen!

Når der foreligger nye vandplaner i slutningen af 2014, er L&F klar med ny vandplansstævning.

Nye planer – samme vildledende vejledning. Flemming Nør-Pedersen konstaterede ved Agerskovgruppens møde på Agerskov Kro den 3. juni at Danmark – og i særdeleshed de danske embedsmænd – har kørt de danske vandplaner ud på et ulovligt sidespor, og selvom vandplanerne blev skrottet 6. december, så er de ifølge Landbrug & Fødevarer ikke ændret væsentligt i den form, der blev præsenteret af miljøminister Pia Olsen Dyhr den 8. maj.

”Vi kan bare konstatere, at man har valgt at køre videre med den samme model. Med mere vildledning end en vejledning,” lød den barske udmelding fra Flemming Nør-Pedersen, som mener at hele opgaven med at få et sæt brugbare første-generationsvandplaner på banen er forpasset i denne omgang.

Flemming Nør-Pedersen fortalte til de mere end 100 tilhørere på Agerskov Kro, at Landbrug & Fødevarer arbejder på en række fronter for at få fjernet de landbrugsskadelig dele af vandplanerne. Det drejer sig primært om hovedtiltag, som reduceret vedligeholdelse af vandløb, manglende accept af dræningens effekt på landbrugsarealerne og at årlige kompensationer skal skiftes ud med erstatninger, når landbrugsjord skal tages ud af produktion til fordel for miljøtiltag.

Med hensyn til dræningseffekten, havde Flemming Nør-Pedersen en klar definition, som han mener Naturstyrelsen bør rette sig efter fremover i forbindelse med udpegningen af modificerede vandløb i vandplanerne:

”Vores bud på en løsning er, at der når der er tale om dræneffekter, så må det (vandløbet. red) være stærkt modificeret”.

Strategi følger mange spor
Faglighed, viden, dokumentation, massivt pres på Folketing og Regering for at ændre grundlag for randzoner, vandløbsindsats, efterafgrøder med videre – og så en revolution, der betyder, at landbruget skal reguleres målrettet. Det var nogle af de vigtigste spor Landbrug & Fødevarer ifølge Flemming Nør-Pedersen vil følge for at få vandplanerne ind på den rette vej, men samtidig lovede direktøren, at organisationen vil sætte alt ind på at vinde slaget om vandplanerne, da det med Flemming Nør-Pedersens egne ord, var “en kamp, der skal føres til ende.”

Direktøren slog fast, at der er massive problemer omkring randzoneloven, og at L&F vil kæde randzoneloven sammen med vandplanerne, så det bevises, at der reelt er tale om ekspropriation i forbindelse med randzoneloven, og Flemming Nør-Pedersen lagde ikke skjul på, at han gerns så randzoneloven fjernet med det samme:

”Efterafgrøderne kan udskydes, så det kan randzonerne også,” lød det fra direktøren, som anmodede de ansvarlige ministerier om at følge Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om at benytte en målrettet miljøregulering af landbruget i fremtiden.

L&F klar med ny stævning
Ifølge Flemming Nør-Pedersen er ’Bekendtgørelse om ændring af vandløbsindsatser’ i høring hos kommunerne frem til 10. juni, og han mente i den henseende ikke, at loven giver Naturstyrelsen hjemmel til at uddelegere opgaven til kommunerne. Ifølge Flemming Nør-Pedersen får landmændene desuden ikke mulighed for at klage over kommunens konsekvensvurdering, og selv om ansvaret er lagt ud til kommunerne, så er det altså fortsat Naturstyrelsen, der træffer den endelige afgørelse før planerne kan implementeres, hvilket ifølge direktøren udhuler kommunens ansvar.

Når der foreligger nye vandplaner i slutningen af 2014 er L&F ifølge Flemming Nør-Pedersen klar med ny vandplansstævning, da der fortsat er stor tvivl om de danske vandplaners gyldighed.

Flemming Nør-Pedersen sluttede med en opfordring til alle danske landmænd om igen at komme til tasterne og afgive høringssvar, når de nye vandplaner foreligger, så man kan overgå de mere end 4.200 svar, som danske landmænd indsendte i forbindelse med at vandplanerne blev fremlagt i 2011. Planer der blev kendt ugyldige i december, og som altså nu igen er fremsat uden væsentlige ændringer.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen