Blå blok kræver fuldskalaforsøg

Ordførere opfordrer nu fødevareministeren og miljøministeren til at gennemføre fuldskala pilotprojekt med målrettet kvælstofregulering og intelligente virkemidler

Efter en årrække med generel regulering af landbruget, efterlyser fødevareordførere og miljøordførere fra V, K, LA og O torsdag den 20. juni i et brev til fødevareminister, Mette Gjerskov (S) og fungerende miljøminister, Pia Olsen Dyhr (SF), at der iværksættes et fuldskala pilotprojekt med målrettet kvælstofregulering og brug af intelligente virkemidler.

”Vi vil gerne så hurtigt som muligt i gang med et forsøg i et vandopland, hvor vi vil teste alle de nye virkemidler, som Natur- og Landbrugskommissionen har foreslået,” siger tidligere fødevareminister – i dag miljøordfører – Henrik Høegh (V) til baeredygtigtlandbrug.dk.

Henrik Høegh (23. august '12)

”Og vi forestiller os, at man i det pågældende opland fuldgøder de robuste arealer, altså gøder økonomisk optimalt. Mens man i de sårbare arealer prøver at lave reduktioner med alle de værktøjer, vi kender, uden for dyrkningszonen.”

Ordførernes opfordring sker som opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens rapport, der anbefaler en mere målrettet regulering af landbruget. Og det betyder bl.a. at et indgreb som randzoner ikke skal gælde generelt.

”Vi vil jo gerne prøve i sådan et område kun at have randzoner, der hvor der er behov. Og så må det blive et skøn, for vi har ikke tålmodighed til at vente en årrække på forskerne. De må lave et skøn og sige ’hvad er de robuste jorde her?’. Og så prøver vi. Og så kan vi så også samtidig få testet; ’hvor langt er vi egentlig med de tiltag, det allerede er gjort?’,” lyder det fra Henrik Høegh.

Kender ikke konsekvenserne
Det er endnu ikke fastlagt, hvilket område eller vandopland, der skal lægge jord og dræn til projektet. Men det er ifølge Henrik Høegh vigtigt, at det bliver i et område, der er typisk for Danmark, så erfaringerne fra projektet kan overføres til andre områder i landet. Dertil er det også vigtigt, at man følger forsøget op med konkrete målinger. 

”Det skal selvfølgelig måles. Og der skal måles i alle ender og kanter på det her område. Så kunne baseline-debatten måske også forstumme lidt, for så får vi helt styr på, hvad der kommer fra de her landbrugsarealer.”

”Men i det her opland skal vi selvfølgelig også høre, hvad kunne der være af ønsker til natur. Og så prøve at lave det så realistisk som muligt i forhold til det, vi gerne vil. Vi mener, det er meget, meget nødvendigt at få denne her viden, inden vi skal i gang med at beslutte noget på landsplan, for vi sidder jo med noget, vi ikke kender konsekvenserne af overhovedet.”

En kickstart til handling
Med opfordringen 20. juni håber Henrik Høegh og de andre ordførere på en kickstart af en ny regulering, og at man inden for et halvt år kan være i gang med projekt

”Nu har forskerne siddet og kigget på kvælstof i 25-30 år. Men der kan måske være andre forklaringer på, hvorfor vi har iltsvind og tilsyneladende dårlig kvalitet i vores kystnæreområder. Så nu vil vi prøve at få ordentlig styr på, hvad kommer der fra landbrugsjorde, og hvordan kan vi bruge alt det, der er foreslået i Natur- og Landbrugskommissionen? Vi vil simpelthen teste det hele af i praksis i stedet for i laboratorier og i beregningsmodeller,” slutter Henrik Høegh.

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen