Gammelt vand på nye flasker

Overraskende - og med kun en times varsel - fremlagde fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) onsdag den 8. maj en korrigeret version af de vandplaner, der i december blev fejet af bordet. Nu hedder hørringsfristen seks måneder, og de nye planer ventes derfor først vedtaget i 2014.

Stod det til Ida Auken, miljøminister på barsel, så kunne de vandplaner, der i december 2012 blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet pga. for kort høringsfrist, ifølge hende, sagtens gennemføres med samme indhold og blot længere høringsfrist end de otte dage, der oprindeligt blev tildelt offentligheden med mulighed for indvendinger og anke.

Alligevel var det gamle planer med nye korrektioner, der i dag, onsdag, blev fremlagt af Aukens stand in og vikarierende miljøminister, Pia Olsen Dyhr.

”Vi har lyttet til den kritik, der har været gennem årene. Og ved at sætte planerne i seks måneders høring vil vi prøve at skabe en ny stemning om dem og opnå tillid til dem. Planerne er grundlæggende gode, fordi de vil skaffe os rent vand,” sagde miljøministeren til briefingen på Christiansborg.

Kunstig eller naturlig

En væsentlig ændring i forhold til den første version af vandplaner, er spørgsmålet om klassifikation. Med de nye planer er bl.a. 1.400 km vandløb, der tidligere var kategoriseret som naturlige, nu kategoriseret som kunstige. Mens 310 km, der tidligere var kategoriserede som kunstige, nu figurerer som naturlige. Og det er en ændring, der bl.a. er efterspurgt af landbruget.    

”Et af de største kritikpunkter i vandplanerne har jo været vandløb… og vi har faktisk imødekommet landbruget på nogle af de områder, hvor de har kritiseret vandplanerne; nemlig på det med vandløbsvedligeholdelse, som har været det store udestående punkt. Derfor synes jeg sådan set, det er nye vandplaner, om end målet er det samme: et ordentligt vandmiljø,” sagde Pia Olsen Dyhr, der med dagens briefing havde premiere på den nye post som miljøminister.

”Det vi i virkeligheden har brug for i Danmark, er jo at sørge for, vi har et ordentlig drikkevand og et ordentligt vandmiljø. Det er den store ambition, og derfor er vandplanerne sådan set de samme. Der er ændret nogle ting teknisk, fordi, der er nogle kilometer, der taget ud og nogle andre, der er puttet ind.”

Har lyttet til landbruget
Selvom det oprindelige indhold med krav om fjernelse af 9.000 tons kvælstof inden 2015 – og siden yderligere 10.000 tons, stadig står ved magt i det reviderede udkast til vandplaner, så håber Pia Olsen Dyhr med ændringerne, at vejen er banet for både bedre vandmiljø og bedre dialog.

”Der er kigget på det her med landbruget, hvordan vi inddrager dem i processen omkring vandløbet, sådan at vi sørger for at lave ordentlige konsekvensvurderinger, og det er nogle af de greb, der er strammet i de vandplaner, der er lagt frem,” lød det efter briefingen, hvor et spørgsmål fra pressen gik på, hvordan landbruget i fremtiden kommer til at mærke ændringerne.

”For det første er de jo blevet inddraget. Derudover vil de også opleve, at når der skal laves vandløbsvedligeholdelse på deres egen grund, så har vi lavet god dokumentation. Vi har taget hensyn til lokale forhold, vi har inddraget kommunerne, og vi har også inddraget den lokale landmand,” lød svaret fra miljøministeren, der flere gange lagde vægt på dialogen med landbruget.

”Nu håber jeg at få en god debat med landbruget, sådan at vi kan være enige om i fællesskab at beskytte vores vandmiljø. Og derfor kommer vi til i de fremtidige vandplaner at inddrage landbruget men sådan set også kommunerne i de helt konkrete vedligeholdelsesredskaber, der skal bruges i det konkrete vandløb. For det afhænger jo selvfølgelig af, hvor man er i landet, og hvad det er for et vandløb.”

Fejlene er rettet
På spørgsmålet fra Bæredygtigt Landbrug om, hvorvidt landbruget ikke allerede har reduceret 12.000 tons kvælstof, afviste ministeren spørgsmålet med henvisning til at Naturstyrelsen vil undersøge det nærmere.

Til gengæld sagde ministeren, at man med det nye udkast havde søgt at rette alle tydelige mangler ved de tidligere vandplaner.

”Vi har fundet fejl, og vi har rettet de fejl. Og jeg tror sådan set ikke, der er flere fejl, men jeg kan aldrig garantere noget,” sluttede miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Mulighed for randzonekompensation frafalder med nye vandplaner
Med forsinkelsen af vandplanerne, der først ventes færdige i 2014, er det ikke længere muligt for landmænd at opnå randzonekompensation fra landdistriktsmidlerne. Derfor har fødevareministeren iværksat en statsstøttet kompensationsordning, hvor der ikke kan blive udbetalt mere end 2.500 Euro pr landmand pr år. Læs meget mere om randzonesamrådet 8. maj på www.bæredygtigtlandbrug.dk .

Læs også: Vagn Lundsteen: Det vigtigste er, at der bliver lavet en forøget indsats overfor spildevand.

Af Tina Krarup, tk@lfbl.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.