BL: Det vigtigste er, at der bliver lavet en forøget indsats overfor spildevand

Fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr præsenterede onsdag nye vandplaner, der skal i høring. Direktør Vagn Lundsteen ser gode takter, men der er stadig plads til forbedring

Det er en overvejende positiv direktør for Bæredygtigt Landbrug, der onsdag havde set miljøminister Pia Olsen Dyhr præsentere de nye vandplaner, der nu skal i høring.

”Jeg vil starte med at rose Miljøministeriet og Naturstyrelsen for at have lyttet til den store kritik, der har været af de tidligere vandplaner. Vi kan se, at der er mange af de ting, som vi har været kritiske overfor, som man har taget til efterretning og ændret,” åbnede Vagn Lundsteen, inden han tilføjede.

”Dermed ikke sagt, at det er godt nok…”

Spildevand er det vigtigste
Direktøren havde særligt hæftet sig ved et særligt område, der nu får mere fokus.

”Det vigtigste er, at der bliver lavet en forøget indsats overfor spildevand. Spildevand i det åbne land, en bedre spildevandsrensning generelt, færre overløb og på anden vis en indsats for at få stoppet de miljøfremmede stoffer i vores vandløb. Det vil jeg gerne rose for. Jeg synes, det er et rigtig godt tiltag og jeg håber, at det kan blive ført ud i livet som det første.”

Det var dog ikke lutter roser, direktøren havde med sig ud fra pressebriefingen. Han var blandt andet ikke tilfreds med, at målsætningen for vandplanerne, når det drejer sig om kvælstof, er uændret.

”Der er ikke ændret væsentligt i målsætningen omkring vandplanerne, altså, at de skal fjerne 9000 tons kvælstof, som jo er en del af Grøn Vækst-aftalen. Jeg mener, at vi er nået så langt, at vi allerede har fjernet 9000 tons, og vi vil spørge den fungerende miljøminister, om hun er af den opfattelse, at vi allerede har opfyldt målsætningen. Vi er nemlig i besiddelse af tal fra DCE under Aarhus Universitet, der viser, at vi allerede opfylder målsætningen,” forklarer Vagn Lundsteen.

Læs også: Gammelt vand på nye flasker

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.