BL: Dejligt, at danske landmænd tænker selv og bruger deres sunde fornuft

Når der er udlagt 38.000 hektar randzoner, er det et udtryk for at danske landmænd har tænkt sig om, mener direktør Vagn Lundsteen, der påpeger, at det er glædeligt

NaturErhvervstyrelsen offentliggjorde torsdag oplysningen om, at der er udlagt 38.000 hektar randzoner i Danmark.

Tallet får direktør Vagn Lundsteen til at glæde sig på landbrugets vegne.

”Jeg glæder mig over, at så mange har valgt at bruge deres sunde fornuft. Der er brug for al den produktion, vi kan skabe, til arbejdspladser og vækst i samfundet,” siger direktøren.

Bemærkelsesværdig stor andel
38.000 hektar kan lyde af mange, når man har kæmpet mod randzoneudlægning og ministeriet forventede 50.000 hektar. Sådan ser direktøren dog ikke på det.

”Vi har gang på gang bedt NaturErhvervstyrelsen fortælle, hvor stort randzonearealet maksimalt kunne blive, hvis alle lodsejere udlagde de påtegnede randzoner, men den oplysning har vi ikke kunnet få, så derfor ved vi ikke, hvor stort et areal der er udlagt i forhold til det maksimale,” siger Vagn Lundsteen og fortsætter:

”Personligt tror jeg på, at det potentielle randzoneareal er markant større end udmeldingen på 50.000 hektar, og ser de 38.000 hektar som et udtryk for, at op mod halvdelen af de danske lodsejere ikke har udlagt randzoner og søgt om kompensation.”

Tallet gør direktøren glad.

”Det er en bemærkelsesværdig stor andel, når man tænker på, hvilket pres landmændene har været udsat for fra ministeren og landboforeningernes side.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen