Gjerskov: Randzonerne er i spil

Efter Natur- og Landbrugskommissionen havde præsenteret sin rapport, indbød fødevareministeren og miljøministeren til pressemøde og her var den største nyhed, at randzonerne ikke nødvendigvis står nagelfast

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) og miljøminister Ida Auken (SF) kaldte det en festdag, da de sammen holdt pressemøde efter kommissionsformand Jørn Jespersen havde præsenteret Natur- og Landbrugskommissionens rapport. Sammen berettede ministrene om de mange gode anbefalinger, rapporten kaster af sig og fremlagde regeringens umiddelbare reaktion herpå.

Tre anbefalinger står helt centralt, lod Ida Auken forstå og forklarede, at der nu skal iværksættes undersøgelser, der skal kortlægge, hvordan anbefalingerne kan blive til virkelighed.

De tre anbefalinger, ministrene holder fokus på er for det første en regulering, som tager mere hensyn til lokale forskelle og undersøgelsen skal omfatte både de juridiske og økonomiske konsekvenser, inklusiv påvirkningen på jordpriserne. For det andet skal kvælstofreguleringen være mere målrettet, og der skal udformes et danmarkskort over, hvor der er robust og sårbar jord. For det tredje skal de strategiske mål for, hvordan natur og skov skal udvikles. Her skal der produceres et grønt danmarkskort, som skal vise, hvor der er natur i Danmark og give et overblik. Ministeren kaldte det et ’naturnetværk’.

Randzoner i spil
I spørgerunden blev Mette Gjerskov direkte spurgt, om de nye tanker om mere målrettet regulering betyder, at randzonerne opgives.

”Randzonerne er i spil. De er også nævnt i rapport. Det handler om, at få en så målrettet en miljøregulering som overhovedet muligt, og randzonerne hører med. Der kan være steder, hvor det er smartere at gøre andre ting,” svarede ministeren og fortsatte:

”Randzoner er noget, vi sagtens kan tale om. Men før vi kan lave den målrettede regulering, er vi nødt til at have nogle af de kortlægninger, som miljøministeren taler om, så det kan jo tage år.”

”Selvfølgelig skal vi være klar til at kigge på nye virkemidler og tage dem i brug så hurtigt vi har dem, så snart vi har en vis sikkerhed for, at de faktisk leverer, og det er vi også helt klar til, det har vi været hele tiden, men der jo meget diskussion om, hvor langt fremme vi er med de enkelte virkemidler,” tilføjede Ida Auken og understregede:

”Man skal nok ikke forestille sig, at alle de her virkemidler de bare ligger klar i morgen, for det gør de ikke. Der er en stor opgave med at få udviklet dem og få gjort dem klar til at tage i brug. Fødevareministen og jeg signalerer med det vi gør her, at vi er klar til at gøre det på en ny måde, så vi vil se fordomsfrit på de virkemidler, der er, så snart de er dokumenteret nok til at vi kan stå inde for dem.”

De nuværende regler gælder fortsat
Bæredygtigt Landbrugs mediechef, Jakob Tilma, ville gerne vide, om de nuværende regler fortsætter som hidtil indtil den ny regulering ligger klar. Ida Auken var ikke i tvivl.

”Hvis man skal sætte noget i stedet for det, man har, skal man jo vide, hvad man sætter i stedet, og det er det, vi arbejder på. Så selvfølgelig kører de nuværende regler til, vi har noget bedre at sætte i stedet. Lige meget for hvor meget vi kan være enige om, at vi gerne vil lave noget mere målrettet, så kræver det jo, at vi har tænkt det, vi sætter i stedet, godt igennem,” svarede miljøministeren.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.