Den nuværende miljøregulering er ikke bæredygtig

Det haster med at få fjernet detailreguleringen af landbrugsproduktionen og gjort op med den nuværende miljøregulering, der ikke er bæredygtig

Natur- og Landbrugskommissionen siger det klart: Den nuværende miljøregulering af landbruget virker ikke.

I 25 år har landbrugsproduktionen været reguleret i detaljer ud fra præmissen, at hvis man begrænsede gødningstilførslen til landbrugsafgrøderne, ville vi opnå et bedre vandmiljø. Tiden har vist, at den sammenhæng ikke findes. I dag ved vi, at der i stedet sker det, at:

  • Vore udbytter er sakket bagud i forhold til vore naboer
  • Protein i afgrøderne er faldet med 25 procent, hvilket medfører en merimport af protein på mere 1,7 milliarder kroner
  • Jordens humus og frugtbarhed falder og efterlader jorden i en ringere tilstand til vores efterkommere

Det sidste punkt er et vigtigt element i Brundtlandrapporten om bæredygtighed, og alene derfor er den nuværende regulering ikke bæredygtig. Vi efterlader simpelthen ikke en jord, der er god nok, til vore efterkommere. Derfor haster det med at få ændret reguleringen hen mod en intelligent regulering, der kan øge landbrugsproduktionen uden at belaste miljøet.

Landbrug & Fødevarer og flere politikere taler nu om at opdele jorden i ’sårbar’ og ’robust’ jord. Opdelingen er irrationel og forvirrende, for det er ikke det, det handler om.

Det drejer sig om effekten på vores vandmiljø. Det er det, vi bliver målt på. Derfor giver det ingen mening at opdele landbrugsjorden i robust og sårbar jord. Det væsentlige er, hvor meget nitrat tabes fra landbrugsjorden til vandmiljøet? Overholdes Nitratdirektivets grænseværdi på 50 mg nitrat/liter?

Kan drænvand fra det enkelte landbrug ikke overholde nitratdirektivets målsætning, kan man sætte ind her med en ændret adfærd, der reducerer indholdet af nitrat. Her findes en lang række virkemidler, som landmanden er i besiddelse af og fortrolig med.

Hvis drænvandet ikke overstiger nitratdirektivets grænseværdi, er der ingen grund til at gøre noget.

Det er samme måde, man regulerer industrien på. Det er ukompliceret og effektivt. Og hvad der er endnu vigtigere: Det kan sættes i gang øjeblikkelig.

Derfor er vores appel til politikerne klar: Fjern de nuværende gødningsregler. Det kan kun gå for langsomt.

Den nuværende regulering virker ikke. Der er intet at tabe ved at fjerne noget, der ikke virker. Vi skal tilbage på den bæredygtige vej.

Af Vagn Lundsteen, direktør, Bæredygtigt Landbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.