FN-repræsentant før vækstkonference: Verden mangler flere bæredygtige fødevarer

Verdens befolkning stiger og i takt hermed stiger også behovet for flere fødevarer. I FAO, FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation, efterlyser man derfor flere fødevarer produceret på bæredygtig vis

Når Bæredygtigt Landbrug sætter fokus på vækst under konferencen
‘Bæredygtig vækst – med tanke på vore efterkommere’, er det ikke
blot vækst – men i stedet bæredygtig vækst – der er i fokus. Det er
et fokus, der ligger i tråd med FN’s opfordring til verdens
fødevareproducerende lande om at producere flere bæredygtige
fødevarer i bestræbelserne på at kunne brødeføde en stadig stigende
global befolkning.

“I FN vurderer vi, at der i 2030 vil være brug for 50 procent
flere fødevarer, hvis vi i fremtiden skal kunne brødføde den
stigende verdensbefolkning,” siger Jakob Lundberg, senior
information officer i FAO, der selv deltager i konferencen, der
afholdes på Christiansborg.

“I dag har vi 870 millioner mennesker, der sulter. Og ser vi
derfor længere ud i fremtiden, hvor verdens befolkninger vil vokse
yderligere, er udfordringen, at vi skal producere 60 procent flere
fødevarer i 2050, hvis altså ikke vi formår at løse problemerne med
fødevareknaphed til de fattigste befolkninger på en anden måde,”
siger Jakob Lundberg.

En stor mundfuld 
Ud over, at der skal lægges kræfter i en mere bæredygtig
produktion af fødevarer, mener Jakob Lundberg bl.a. også, at bedre
produktionsmuligheder i udviklingslande og mindre fødevarespild kan
imødekomme fremtidens store udfordring. Men det er en stor mundfuld
at mætte verdens mange munde.

“Der er store udfordringer ved at skulle brødeføde alle disse
mange mennesker fremover. Men jeg mener også, at vi skal bruge
vores ressourcer bedre. Det kunne for eksempel være i bekæmpelsen
af madspild. Man regner med, at godt 30 procent af alt mad ender
som madspild. Hvis det lykkes os at nedbringe det tal, så er det
også meget sandsynligt, at vi fremover kan nedjustere vores krav
til yderligere fødevareproduktion. Men det er et mål, der er i
konstant bevægelse. Tingene kan ændre sig,” siger Jakob
Lundberg.

“Der er mange omkostninger, som vores produktion og rigdom er
baseret på. Derfor er der sket et skift, så vi i FAO ikke længere
blot taler om mere produktion, men i stedet om mere bæredygtig
produktion. Vi kan ikke fortsætte uden at tage højde for de
bæredygtige elementer i produktionen. Dermed mener jeg ikke, at
alle skal konvertere til økologisk produktion, men mere at de helt
store landbrug også skal tage del i at løse de negative effekter
ved at skure produktionen i vejret. Og det mener jeg bestemt, de
vil være gode til,” lyder opfordringen fra Jakob Lundberg.

Jakob Lundberg taler på konferencen ‘Bæredygtig
vækst – med tanke på vore efterkommere’
torsdag d. 21.
marts 2013 i Fællessalen på Christiansborg.

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen