BL-direktør: Udsæt vandplanerne, Auken

Bæredygtigt Landbrugs direktør Vagn Lundsteen opfordrer miljøminister Ida Auken (SF) til at slå koldt vandt i blodet og udsætte de vandplaner, der endnu ikke er på plads

Skulle Danmark have fulgt reglerne, burde vandplanerne være
afleveret til EU tilbage i 2009. Nu viser kalenderen 2013, og
derfor mener Bæredygtigt Landbrugs direktør, Vagn Lundsteen, at det
vil være den bedste løsning at udsætte lidt endnu.

“Det virker meningsløst at haste vandplaner, der kun kommer til
at gælde for et år eller halvandet, igennem. De risikerer at blive
stoppet af nye retssager, så snart de bliver udsendt, hvis de ikke
er tilstrækkeligt gennemarbejdede,” argumenterer Vagn
Lundsteen.

Detaljerne skal på plads
Når han siger ‘gennemarbejdede’ mener direktøren, at vandplanerne
skal leve op til kravene i EU’s vandrammedirektiv. Her tænker han
især på konsekvensberegningerne, som ministeren tidligere har sagt,
at hun mener, sagtens kan laves efter vandplanerne er vedtaget.

“Forarbejdet burde være gjort, inden man gik i gang med at
udforme vandplanerne. Man kan give den tidligere regering skylden,
ligesom skiftende miljøministre under den tidligere regering ikke
har ført tilsyn med at de grundlæggende krav er blevet overholdt.
Men det hjælper ikke at pege fingre. Regeringen har her muligheden
for at omsætte ord til handling og udforme vandplaner, der har
flyttet fokus fra blot kvælstof og forsumpning af landbrugsjorden
til også at fokusere på de andre tiltag, der er nævnt i
Vandrammedirektivet, som for eksempel miljøfremmede stoffer,
beskyttelse mod fosforforurening og tiltag mod oversvømmelser og
tørke.”

EU kan sikkert godt vente
Direktøren ved godt, at EU står og venter på at modtage planer fra
Danmark, men han mener, at en dialog kan give lidt mere respit.

“Vi er sikre på, at EU-Kommissionen har forståelse for, at de
nye vandplaner fra Danmark overholder krav i Vandrammedirektivet
frem for igen at haste noget makværk igennem, bare for at kunne
sige, at man har afleveret noget,” siger Vagn Lundsteen. 

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.