Hvidvask med ren samvittighed

Til sommer er det ikke længere tilladt at vaske snavsetøj rent med fosfatholdigt vaskepulver. Men vil du allerede nu tage forskud på fosfatfri vask, så giver Bæredygtigt Landbrug dig her et par gode råd til, hvordan du kan vaske miljørigtigt.

Omo, Ariel og Biotex. Vi kender navnene, der i farvestrålende
reklamer lover os rent – helt rent – vasketøj med hjælp fra
enzymer, blegemidler og andre ingredienser med næsten overnaturlige
egenskaber udviklet i sterile laboratorier af modne mænd i hvide
kitler med seriøse pandefolder.

Men disse midler indeholder mere end kemiske trylleformularer og
uundværlig hjælp til ren tøjvask. For foruden de pletopløselige
enzymer indeholder vaskemidlerne ofte en række kemiske stoffer, der
hjælper med at blege, anti-klumpe, pletfjerne, fedtopløse,
skumdæmpe, hvidte, konservere, farvebeskytte eller give fyld til
pulveret. Dertil er der for mange vaskemidlers vedkommende tilsat
parfume med duft af nyudsprungen eng, nyfødt baby, blomstermark i
flor eller anden designet duft, der leder tankerne i retning af
pletfri renhed.

Fakta: Fosfor-forbud i EU

I Belgien, Italien, Holland, Tjekkiet, Tyskland, Sverige og
Norge har man for flere år siden vedtaget love, der reducerer eller
forbyder anvendelsen af fosfater i vaske- og
rengøringsmidler.
I Danmark, Finland, Østrig og Irland har man derimod valgt en
frivillig ordning, hvor vaske- og rengøringsmiddelproducenterne har
fået muligheden for selv at begynde udfasningen af fosfatbaserede
vaske- og rengøringsmidler.

For meget fosfor

Ud over den lange liste indeholder mange vaskepulvere
også fosfat, der bruges til blødgøring af vaskevand. Men fra
sommeren 2013 skal det være slut med miljøbelastende brug af fosfat
i vaskepulvere. For selvom fosfat har en særdeles god evne til at
binde det hårde kalk i vandet, så har grundstoffet en mindre heldig
effekt, når det udledes til naturen.

Og fosforen fra vaskepulveret ender desværre alt for ofte i
naturen. Ikke mindst når den del af de godt 360.000 ejendomme og
husholdninger i det åbne land uden optimal rensning eller
tilkobling til kommunal spildevandsforsyning taber næringsstoffet
til naturen. Herved risikerer fosforen at ende i vores vandmiljø,
hvor det i sidste ende ses som øget algevækst langs kyster og i
havet.  

Det er et problem, og et problem som EU gennem flere år har
opfordret medlemslandende til at gøre noget ved. Derfor bliver det
nu et krav, at mængden af fosfor i vaske- og rengøringsmidler
reduceres væsentligt. Det betyder, at danske vaskeglade fra 30.
juni 2013 vil opleve forbud mod at sætte kog i vasken med hjælp fra
meget fosfatholdige vaskemidler.  Fremover bliver grænsen for
fosfor i vaskepulver 0,5 gram fosfor per vask, imens tallet bliver
0,3 gram for en standardvask i opvaskemaskiner (her først gældende
fra 2017).

Vandmiljø

Bæredygtig vask
I Bæredygtigt Landbrug støtter vi de kommende
fosforrestriktioner, men ser ingen grund til at vente med de
konkrete handlinger. Derfor opfordrer vi alle til allerede nu at
fravælge de fosfatholdige vaskepulvere allerede ved næste
tøjvask.

Men hvad skal man egentlig se efter, når man begiver sig ud i
junglen af vaskemidler langs supermarkedets mange hyldemetre? Vi
har spurgt miljøingeniør Bettina Simonsen, hvilke miljøvenlige
produkter man, som miljøbevist forbruger, bør vælge?

“Det jeg altid holder mig til, og det jeg vejleder om, er at
bruge de svanemærkede produkter eller dem, der bærer blomsten, den
europæiske mærkning, fordi de er testede og holdt op imod hinanden.
De mest skadelige stoffer må slet ikke være i disse produkter. Og
de har kigget på de forskellige indholdsstoffer. Men man må gerne
have produkter mærket med Svanemærket, der indeholder fosfor. Men
de fleste produkter i dag er alligevel uden fosfor allerede, hvis
de er mærket med Svanemærket.”

Klik her for at læse mere om
Svanemærket

– Findes der en hvidliste over, hvilke produkter man bør
vælge?

“Der er ikke rigtig en liste over produkter uden fosfor. Det er
der ikke lavet, desværre. Så forbrugeren må selv kigge på pakken,
og det kan være svært at gennemskue om der er fosfor i eller ej.
Det er jo ikke nødvendigvis listet som fosfor, og der kan stå andre
forbindelser, der ligner som fosfat og polyarboxyler. Og hvis man
ikke ved noget om det, bliver man totalt forvirret. Men som
udgangspunkt indeholder de svanmærkede produkter som regel ikke
meget fosfor.” 

– Står der noget om mængder i varedeklarationen?

“Nogen gange står der f.eks. under fem procent, eller mellem 10
og 15 procent. Fosfor er især i vaskemiddel, og traditionelt
vaskepulver indeholder f.eks. enormt meget fosfor. Og der er stor
forskel. Hvis man f.eks. bare tager Neutral Storvask, den
traditionelle pulverform fra Neutral, og så deres små koncentrerede
vaskepulvere, der er svanemærkede. De små er der ikke fosfor i, men
i de store er der masser af fosfor i. Men folk er ikke klar over
det. Der er jo ingen, der har overblik over, hvor stor forskellen
egentlig er mellem den store og den lille pakke.”

– Kan du sætte navne på?

“Navne på mærker kunne f.eks. være Coops Änglamark, der findes
både med og uden fosfor, og de er begge svanemærkede. Der er også
Bilkas Care, de er også uden fosfor. Irma har Tusindefryd, der også
er skånsom over for vandmiljøet. Og så findes der forskellige
koldtvandsvaskepulvere fra Danlind, som også er uden fosfor. De er
også svanemærkede, men desværre er de ofte ikke markedsført i
supermarkederne som de store brands,” fotæller Bettina Simonsen,
som oplyser at man kan købe Danlinds produkter online.

Minuskalk

– Og hvad med fosfor i andre husholdnings- og
rengøringsartikler?

“Efter vaskepulver er det især opvaskemiddel, som f.eks. i
mærket Neophos. Her betyder selve navnet på produktet moderne eller
ny fosfor. Så der er masser af fosfor i sådanne vaskemidler til
opvaskemaskinen. Der er også fosfor i afkalkere. Den mest
almindelige og mest effektive måde at afkalke på, er ved brug af
fosforsyre som f.eks. findes i produkter som MinusKalk, og det
produkt består næsten kun af ren fosfor. Der anbefaler jeg ikke at
bruge de produkter, men i stedet skifte til produkter, der består
af eddikesyre eller citronsyre. Man kan jo med fordel benytte mange
af de rengøringsråd og -midler, som man brugte i gamle dage. Og
hvis man ikke kan lide eddikelugten, så kan man jo bruge eddikesyre
eller citronsyre, der ikke lugter så meget.”

Er din husstand tilknyttet et renseanlæg, så renses der allerede
i dag for forsfor i spildevandet.

Læs også artiklen:
Danmark
tvinges til at fjerne fosfor fra vaskemidler

Klik her for at
læse mere om vaskepulvere og deres indholdsstoffer på
Informationscenter for Miljø & Sundheds
hjemmeside 

Fakta:
Fosfater er essentielle næringsstoffer, og det er da også derfor,
at de bruges i kunstgødning. Det vigtigste problem med hensyn til
brug af fosfat i vaske- og rengøringsmidler er, at dette kan
medføre for mange næringsstoffer i vandmiljøet, hvilket igen kan
medføre problemer med eutrofiering.
Læs
hele EU Kommissionens beretning om vaskemidler her

 

 Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen