Hvad er forskellen på BL og L&F’s randzonestævninger?

Det kan være svært at finde ud af, hvad forskellen på Bæredygtigt Landrugs stævning mod staten på grund af randzoner og Landbrug & Fødevarers egentlig er. Men de to er ikke ens.

Både Bæredygtigt Landbrug og Danmarks anden store
landbrugsorganisation Landbrug & Fødevarer (L&F) har
indgivet stævninger mod den danske stat med påstand om ulovlig
ekspropriation. Men det betyder ikke, at de to sager nødvendigvis
er ens.

Hvor er stævningerne så forskellige, og hvor er de (næsten)
ens? 

Bæredygtigt Landbrug

Landbrug & Fødevarer

Har stævnet som mandater for (dvs. på vegne af) alle sine
medlemmer. Alle Bæredygtigt Landbrugs medlemmer er derfor en del af
retssagen, og resultatet vil gælde for hvert enkelt medlem af
BL.

 

Har stævnet som mandatar for (på vegne af) fem medlemmer. Øvrige
medlemmer opfordres til sammen med egen advokat at vurdere, om de
selv skal stævne. L&F håber på, at sagens resultat vil danne
præcedens (dvs. kunne bruges som eksempel) for alle andre landmænd,
der derved kan opnå samme resultat, som de fem der er med i
stævningen.

Har rejst påstand om, at randzoneloven er ugyldig, dels fordi
den er ekspropriation, og dels fordi den ikke overholder EU’s
vandrammedirektiv (altså, at den er fejlimplementeret). Stævningen
‘angriber’ altså helt konkret randzonerne (ikke efterafgrøder og
vandløbsvedligeholdelse), og gør det fra to sider, hhv. som ulovlig
ekspropriation efter Grundloven og EU-reglerne, men også som
ulovligt implementeret lovgivning efter EU-direktivet.

Har rejst påstand om, at den samlede effekt af randzoner,
efterafgrøder og ændret vandløbsvedligeholdelse er
ekspropriation.

Stævningen ‘angriber’ den samlede effekt af de nævnte tiltag som
ulovlig ekspropriation efter Grundloven og EU-reglerne (dog med
mulighed for at én af tiltagene i sig selv er ulovlig
ekspropriation). Der er ikke påstand om fejlimplementering.

Vurderer sammen med sin advokat muligheden for at opnå
opsættende virkning omkring håndhævelsen af randzoner

Udelukker at der kan opnås opsættende virkning omkring
håndhævelsen af randzoner.

Mener der er tale om ulovlig ekspropriation, fordi tiltagene med
randzoner ikke har været nødvendige, og fordi der ikke sker
fuldstændig erstatning.

Mener der er tale om ulovlig ekspropriation, fordi tiltagene med
randzoner mv. ikke har været nødvendige, og fordi der ikke sker
fuldstændig erstatning.

Ingen begæring om syn og skøn.

Har begæret syn og skøn under sagen, dvs. der skal ske en
besigtigelse af de konkrete forhold, og en uvildig sagkyndig person
skal svare på en række spørgsmål, som de to parter i sagen har
stillet.

Beskriver de generelle effekter af randzoner for dansk landbrug,
dvs. konsekvenser for drift, miljø og økonomi

Beskriver helt konkret effekterne af randzoner mv., for hver af
de fem landmænd i stævningen, dvs. konsekvenser for driften,
miljøet og økonomien.

 

 Af chefjurist Bjarne Nigaard,
bni@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen