Glem alt om randzonekompensation denne vækstsæson

Fællesskemaet har fået et nyt forbehold i forhold til randzonekompensation. Det får chefjurist Bjarne Nigaard til at råbe vagt i gevær og pege på, at kompensationen ikke kan udbetales i denne sæson.

Landmænd og andre lodsejere, der har udlagt randzoner og
derefter søgt kompensation i fællesskemaet får i løbet af
indtastningen følgende besked:

“Bemærk vedrørende randzonekompensation. På siden ‘´Markplan og
Enkeltbetaling’ har du for mark nr. xxx søgt kompensation i
kolonnen ‘kompensation for randzone’. Bemærk dog at tildeling af
støtte er betinget af, at området er omfattet af en gyldig
vandplan, og at det EU-finansieringsmæssige grundlag på den
baggrund kan reetableres.”

Forbeholdet vækker undren hos chefjurist hos Bæredygtigt
Landbrug, Bjarne Nigaard.

“Jeg har noteret mig, at ministeren i forbindelse med den
tidligere formulering af et forbehold for randzonekompensation var
ude for at give en garanti om, at kompensationen var sikker, så
forbeholdet var en fejl. Nu er der så kommet et nyt forbehold, der
ganske vist er formuleret anderledes, men stadig siger det samme:
‘Du kan ikke være sikker på at få kompensation for dine
randzoner’,” forklarer han.

Ingen kompensation i denne sæson
Forbeholdets formulering giver stof til eftertanke hos
chefjuristen, der ikke kan se, hvordan lodsejerne skal kunne få en
kompensation.

Bjarne Nigaard januar 2013

“Det er påfaldende, at det nu meldes så klart ud, at der inden
udbetaling af kompensation skal være en vandplan, og at
EU-finansieringen efterfølgende skal reetableres. For det første,
fordi ministeriet ellers hele tiden har betragtet manglen på
vandplaner som noget midlertidigt, og har forsikret, at EU var helt
med på, at det ikke skulle betyde noget. Og for et andet, fordi der
står, at EU-finansieringen skal reetableres. Den er der altså ikke
for nuværende. Den er bortfaldet, og skal skaffes igen.”

Når NaturErhvervstyrelsen har valgt at bruge den ovenstående
formulering, kan det ifølge Bjarne Nigaard kun betyde en ting:

“Jeg må udlede af formuleringen, at EU har sagt til Danmark:
‘Uden vandplaner kan midlerne til randzonekompensation ikke
benyttes. Kom igen når I har gyldige vandplaner, så ser vi på sagen
på ny. Men indtil da kan I glemme alt om at bruge EU-midler på
randzoner.’ I realiteten betyder det jo, at der ikke kommer
kompensation i denne vækstsæson. Det kan ganske enkelt ikke nås
administrativt.”

I forhold til den tidligere formulering i fællesskemaet har
NaturErhvervstyrelsen fjernet sætningen “muligvis ingen
udbetaling af randzonekompensation i ansøgningsåret
2013″.

NaturErhvervstyrelsen fastholder, at der er afsat penge til
kompensation på Finansloven og gentager, at fødevareministeriet
blot afventer en bekræftelse fra EU-Kommissionen på, at den
godkendelse af kompensationsordningen, som ministeriet fik, før
vandplanerne blev kendt ugyldige, stadig kan være gældende.

NaturErhvervstyrelsen har i en mail til baeredygtigtlandbrug.dk
bedyret, at man i styrelsen ikke mener, der er foretaget en ændring
af forbeholdet i fællesskemaet, men at det alene er overskriften,
der er blevet ændret, efter NaturErhvervstyrelsen blev gjort
opmærksom på, at overskriften kunne give anledning til
misforståelser blandt ansøgerne.

Bæredygtigt Landbrug har søgt om aktindsigt i korrespondencen
mellem NaturErhvervstyrelsen og EU-Kommissionen.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen