Frustrerende og forvirrende proces om regelændringer

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Bjarne Nigaard, rev sig frustreret i håret, da han forleden skulle afgive høringssvar omkring et forslag til regelændring fra NaturErhvervstyrelsen.

I sidste uge udsendte NaturErhvervstyrelsen et forslag til
ændring af reglerne om støtte til landbrugere efter
enkeltbetalingsordningen, og det giver anledning til frustration
hos chefjurist Bjarne Nigaard.

“Jeg må indrømme, at jeg synes det er en temmelig spøjs måde at
køre en regelændringsproces på,” forklarer chefjuristen og
fortsætter:

“Høringsfristen på seks dage er i sig selv tankevækkende.
NaturErhvervstyrelsen beskriver selv ændringsforslaget som ‘meget
teknisk’. Den eneste begrundelse, der angives for ønsket om denne
ændring, er, at EU’s Revisionsret er fremkommet med bemærkninger om
fastlæggelse af udnyttelsesrækkefølgen”, fortæller Bjarne
Nigaard.

FAKTA
Den foreslåede ændring vil betyde, at værdien af
betalingsrettigheder under én hektar omregnes til værdien for en
hel rettighed med størrelsen én hektar, før udnyttelsen fastlægges,
i stedet for som i dag den nominelle værdi.

Det får betydning i de tilfælde, hvor ansøgerne ikke selv har
prioriteret anvendelsen af specifikke betalingsrettigheder.
Konsekvensen er, at betalingsrettigheder under én hektar, der har
en værdi forhøjet med tillæg, vil blive udnyttet, før hele
betalingsrettigheder, som alene består af basisværdien.

Foreløbig rapport som grundlag

De bemærkninger ville chefjuristen gerne se, så han bad
NaturErhvervstyrelsen om en kopi, men til hans store overraskelse
kunne det ikke lade sig gøre.

Der var nemlig alene tale om en foreløbig rapport fra
Revisionsretten, og den var endda omfattet af fortrolighed, så den
ikke kunne udleveres.

“Det efterlader os altså i en situation, hvor
NaturErhvervstyrelsen vil ændre lovgivningen omkring støtte, med
henvisning til et eneste argument, som de så i øvrigt ikke vil
oplyse om indholdet af. Det er ret specielt,” påpeger Bjarne
Nigaard og fortsætter:

“Hvordan skal man kunne forholde sig til ændringsforslaget? Det er
jo er umuligt at vide, på hvilket grundlag ændringen foreslås, om
der er tale om saglige og nødvendige hensyn, og om det i det hele
taget giver mening at foretage ændringer med den ‘hemmelige’
begrundelse.”

Ikke det eneste problem
At det ikke er muligt at få adgang til oplysningerne i rapporten
er ikke det eneste problem i sagen, hvis man spørger chefjuristen.
Det er også problematisk, at det er en foreløbig rapport, der
ligger til grund for ønsket om en regelændring.

“Vi ved fra NaturErhvervsstyrelsens svar, at der er tale om en
foreløbig rapport, altså ikke et dokument, der ligger i sin
endelige form. Der kan altså være ændret en hel del, når der skal
ligge en endelig rapport. Jeg synes, det er usmart at basere
permanente ændringer på foreløbige antagelser,” siger Bjarne
Nigaard.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.