Er dansk landbrug på vej mod “afgrunden”?

Der er fuldt hus på Agerskov Kro, hvor Agerskovgruppen afholder møde om landbrugets fremtid i Danmark.

Både formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, og
formand fra Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen var
mødt op til top-møde på Agerskov Kro, hvor landbrugets retlige
stilling i forhold til vandplaner og randzoneloven skal
klarlægges.

Peter Pagh 17 januar

Peter Pagh:Vi ved ikke, hvad vandplanernes retlige
status er!

Ifølge professor dr.jur. Peter Pagh kan man i
Danmark ikke se, hvornår en regel er en overtrædelse af eu-reglen,
og hvornår en regel er en overtrædelse af danske regler. Det kan
simpelthen ikke sammenlignes, som det danske system omkring
reguleringen af dansk landbrug er skruet sammen i dag.

Vandrammedirektivet stiller krav om økologisk og økonomisk
analyse af vandløbene, og Peter Pagh fremlagde, at Eu har vedtaget fælles regler, med fælles,
centrale begreber, der ikke er åbne for diskussion. 

Den plads, der er, skal ifølge Peter
Pagh udøves under hensyntagen til den ramme, der er
fastsat.

De er vedtaget i henhold til lov, altså skal der laves
miljøvurderinger og en konsekvensvurdering, men de forhold er
ifølge Peter Pagh ikke overholdt.

“Den konsekvensvurdering foreligger ikke!”, fortalte Peter Pagh
fra talerstolen i den fyldte krostue.

Det retslige grundlag for
målsætning og regulering af danske vandløb blev gennemgået af Peter
Pagh, som var manden bag responsummet fra 2005, der gav en
sønderlemmende kritik af embedsværkets håndtering af skiftende
vandplaner igennem 25 år.

Vandplanernes juridiske grundlag,
randzoneloven og L&F’s juridiske aktiviteter bliver behandlet
af advokat for Landbrug & Fødevarer,  Håkun Djurhuus.
Herefter vil Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer
fortælle, hvordan dansk landbrug kommer videre på den rette
vej.

Som afslutning går Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt
Landbrug, på talerstolen og giver sit bud på, hvad der skal til,
for at Danmark lever op til EU´s minimumskrav for at opnå lovlige
vandplaner.

Artiklen opdateres løbende….

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.