Energiminister Martin Lidegaard (R): Massiv støtte til energiproduktion i landbruget

Klima-, ener gi- og bygningsminister Martin Lidegaard spår dansk landbrug en stor fremtid som energiproducent, og han varsler massive støtteordninger til landbrugets energiproduktion.

Nye regler, der skal styrke virksomhedernes muligheder for at
producere bæredygtig energi, er på vej. Det fortalte ministeren til
Bæredygtigt Landbrug den 9. januar 2013.

“Jeg tror, dansk landbrug går en meget stor fremtid i møde som
energiproducent. Dels har vi lavet en biogasordning, der gør det
meget attraktivt for danske landmænd at investere i biogas, dels
vil den nye solcelleordning, vi har lavet, være målrettet blandt
andet erhverv, som landbruget, der får sat støtten massivt op. Og
endelig er der en række andre teknologier, husstandsvindmøller, som
landbruget har haft kig på. Så jeg tror det bliver en integreret
del af landbrugsbedrifter i fremtiden, at man tænker det her
element ind”.

Martin Lidegaard fortalte om landbruget som energiproducent til
baeredygtigtlandbrug.dk under et borgermøde om fremtidsudsigterne
for danske husstandsvindmøller hos virksomheden EcoWind i Græsted
den 9. januar.

Energiministeren løftede den 24. januar sløret for, at
husstandsvindmøller nu vil blive støttet med  250
øre/kWh for den strøm, mølleejere ikke selv bruger. Støtten vil
gælde i 20 år for møller mellem 0 og 25 kW.


Pressemeddelelsen fra Klima, energi og bygningsminister
Martin Lidegaard (R):

Partierne bag energiforliget er enige om at fastholde en høj
støtte til husstandsvindmøller. Det betyder, at udbygningen med de
små vindmøller kan fortsætte. 

Kort før jul vedtog et flertal i Folketinget at ændre støtten
til solceller. Loven berører alle små vedvarende energianlæg –
herunder husstandsvindmøller.  De kom altså i klemme, da de i
modsætning til solcellerne ikke er faldet i pris.

Nu er vilkårene for de små husstandsvindmøller analyseret nærmere,
og partierne bag energiforliget er enige om, at husstandsvindmøller
skal forsætte med af få samme støtteniveau, som de fik inden
solcelleloven blev vedtaget. Dog uden muligheden for at private
VE-anlæg skattemæssigt kan blive betragtet som selvstændig
erhvervsvirksomhed.

Det betyder i praksis, at mølleejeren vil få en afregningspris på
250 øre/kWh for den strøm, han ikke selv bruger. Støtten vil gælde
i 20 år for møller mellem 0 og 25 kW.

– En afregningspris på 250 øre/kWh er helt ekstraordinært høj.
Men husstandsvindmøllerne er desværre ikke faldet lige så meget i
pris som solcellerne, derfor har vi ønsket at give mølleejerne en
forhøjet støtte i forhold til andre former for vedvarende
energi,
 siger klima-, energi- og bygningsminister Martin
Lidegaard.

Støtten til husstandsvindmøller vil blive væsentligt højere end
støtten til solceller og biogas, der har henholdsvis næsthøjeste og
tredjehøjeste støtteniveau, når man lægger pristillæg og
afgiftsbesparelser sammen.

Frem til 2012 er der etableret husstandsvindmøller med en samlet
effekt på ca. 5 MW, og forligskredsen er enige om at evaluere
støtteniveauet, når der er udbygget med yderligere 2,5 MW eller
senest i 2015. Forligspartierne forventer, at udbygningstasten de
kommende år vil svare til den udbygningstakst, der har været i de
seneste år.

– Det støtteniveau, som vi har vedtaget, svarer til ca. 160
øre/kWh for den samlede strømproduktion fra husstandsmøller. Til
sammenligning giver vi 12 øre/kWh til en stor landvindmølle. Derfor
synes jeg, det er fornuftigt, at vi har aftalt at holde øje med,
hvordan tingene udvikler sig,
 siger Martin
Lidegaard.

De nye regler ventes fremsat i Folketinget i begyndelsen af
februar.

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen