Golfbaneejere sender vandplaner til tælling

Den 22. december skulle vandplanerne være trådt i kraft. For tre uger siden blev planerne skudt til hjørne af Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen er ikke kun en stor lettelse for de mange landmænd, for hvem vandplanerne kunne have fået katastrofale følger. Også mange private kunne med vandplanerne have set frem til øgede vandmængder i haver

Det er nu mere end et år siden det store skybrud ramte
Danmark og sendte en syndflod af urenset vand i kældre, på veje og
i marker. I dag er skaderne udbedret og vandet sunket, men på
golfbanen ved Falster Golfklub, Guldborgsund, har man betalt
regningen og har derfor kun en hovedrysten til overs for de
vandplaner, der i fremtiden kan lægge store dele af Danmark under
vand. 

Den er lige til at overse i forbifarten; den lille passage der
ad bagvejen fører op til det renoverede bondehus, klædt i
bindingsværk og sprossede vinduer, og som i dag udgør klubhuset.
Men har man først fundet den slet skjulte skovvej, har man også
fundet vejen til et aktivt liv i det fri. Her midt i den grønne
natur minutter fra Skjørringe Gods, omgivet af marker og skov og
med Virket Sø som nærmeste nabo, kan golfelskere fra nær og fjern
teste deres handicap, når de besøger golfbanen ved Falster
Golfklub. En bane, der i næsten fyrre år har udfordret klubbens 600
faste medlemmer plus besøgende med både 9 og 18 huller.

Golfbane under vand
Her – midt i alt det grønne – er det svært at forestille sig, at
golfbanen for lidt mere end et år siden stod under vand. Golfbanen
er anlagt på en tidligere mose, hvilket ejerne Rikke og Henrik
Fabienke blev mindet om sidste år. Et par uger efter det voldsomme
skybrud i juli og et par mindre regnskyl i de efterfølgende uger
stod banen pludselig under vand.

“Vi var ikke selv hjemme, men min mor, som passede vores fire
børn, ville lige ned og se til banen,” husker Rikke Fabienke, der
for nogle år siden overtog rollen som golfmanager efter sin
mor.

“Kort efter havde jeg min mor i røret, der kunne fortælle, at
golfbanen stod under vand.”

Og der var ikke bare tale om et par pytter. For selvom området
på den skæbnesvangre dag kun fik 20 millimeter regn, så var det
alligevel de millimeter kombineret med års manglende
vedligeholdelse af åer og vandløb i området, der fik bægeret til at
flyde over.

Godt nok havde golfbanen klaret frisag efter de mere end 130
millimeter vand, der ramte hovedstaden og det sydlige Sjælland
under skybruddet i juli og som blev til godt 300 millimeter vand i
hele juli. Men i august blev vandet for meget og åerne kunne ikke
følge med til de 10-20 millimeter, der faldt i denne måned. Vandet
bare steg, og trods den centrale placering ved åerne Maglebrænde Å,
Fribrødre Å og Tingsted Å, lagde vandet sig i løbet af kort tid som
en pool med mere end en meter til bunden på de tidligere, ellers så
grønne, baner.

Konsekvens i kroner
Herefter måtte der handles hurtigt i forsøg på at redde golfbanen.
Efter nedbøren lejede parret et par store pumper, der skulle dræne
vandet, mens klubbens faste gæster blev ringet op med beskeden om,
at golfbanen desværre var lukket resten af sæsonen. Siden er mange
mandetimer gået med at reetablere det tabte; aflede vand, så ny
græs, fælde de træer der måtte bukke under for vandmængderne og
ikke mindst nurse medlemmer og holde dem orienteret om datoen for
formodet genåbning.  Alligevel har 40 ud af 600 medlemmer
valgt at opsige deres medlemskab. Det har efterladt et hul i
klubkassen på 300.000 kr. pga. af manglende kontingent samt green
fee. Også restauranten i klubhuset måtte for en periode dreje
nøglen om i kølvandet på hændelsen, som samlet har kostet mere end
en million kroner.

Kommunen svigtede
Siden hændelsen er vandløbene blevet renset og meget vand er løbet
i åerne, og Henrik og Rikke kunne første maj 2012 efter mange
arbejdstimer og en mild vinter endelig slå dørene op til endnu en
sæson. Men selvom mødet med de store vandmængder er lagt bag dem,
så føler parret sig alligevel svigtet. Både af skiftende
regeringers visioner om de kommende vandplaner, som pålægger
private og kommunernes tekniske forvaltninger ikke at rense eller
grødskære (red. beskære vandplanter og dermed give fri passage til
vandafledning) åer og vandløb, der er kategoriserede som ikke
naturligt anlagte – og af kommunen, der har svigtet med manglende
vedligehold. 

“Falster er et vådt område, og vi er en del af et samfund, der
ikke kan magte vandplanerne,” forklarer Rikke over en kop kaffe i
klubhusets restaurant med et udtryk, der ikke levner tvivl om
hendes utilfredshed.

“Vi har forsøgt at få en dialog med kommunen siden 2007, da vi
jo kunne se, at tingene let kunne ende galt. Men det er desværre
ikke blevet til meget andet end en monolog. Kommunen har ikke
villet høre på os, og i mine øjne har den svigtet totalt. De har
haft ansvaret for vedligehold af åerne, men de har intet gjort.
Tværtimod har de ignoreret vores henvendelser. “

Og Rikke Fabienke er ikke alene om sine synspunkter. Også
kollegaen og ægtefællen, Henrik Fabienke, som hun driver Skjørringe
Gods og golfbanen med, er enig i kritikken.  

“Det er helt grotesk, at der ikke har været renset bundslam i de
ti år, hvor kommunen har stået for vedligehold af åerne. Det sætter
os mange år tilbage i tid. Der er jo en grund til, at man de
seneste 300 år har gravet grøfter i fire meters dybde på denne ø,
der ellers ikke ville være mulig at dyrke som landbrugsland. Derfor
er det mig fuldkommen uforståeligt, at man nu ikke længere vil
vedligeholde grøfterne.”

Henrik Fabienke (ikke top)
     
Henrik Fabienke viser, hvor højt
vandet stod

Miljø frem for alt
Selvom facaden er diplomatisk er budskabet ikke til at tage fejl
af. Golfbaneparret Henrik og Rikke Fabienke, der også driver
landbrug på Skjerringe Gods, er med egne ord forargede over de
planer for vandmiljøet i Danmark, der med de kommende vandplaner,
der træder i kræft til december, vil betyde flere oversvømmelser.
 

“At kommunen har undladt at rense i så mange år har betydet, at
vandløbene lider en langsom kvælningsdød. Og svigtet er i vores
tilfælde den direkte årsag til, at vandet ikke kunne afledes, og at
golfbanen blev oversvømmet,” lyder det fra Henrik hen over kaffen,
inden han fortsætter. 

“I mine øjne, er der tale om misforstået godhed, når man siger,
vi satser på miljøet og vil redde dyrene. Og hvis hensynet oven i
købet betyder store oversvømmelser, er det en skidt ting, hvis man
anskuer landbrugslandet Danmark som en virksomhed. I sidste ende
vil oversvømmet eller helt mistet landbrugsjord betyde højere
fødevarepriser, som forbrugeren så må betale,” lyder det fra
Henrik, der har haft mere end svært ved at være vidne til kommunens
manglende vedligehold.

“Jeg kan jo ikke bare stå med hænderne i lommen, mens vores jord
og golfbane bliver oversvømmet, ” kommer det prompte fra Henrik,
der en anden gang ikke vil betænke sig i at gribe ind.

“Så må man jo tage de 21 dages hæfte og bødestraf på 50.000 kr.
med. Det er jo intet mod, hvad vi ellers kan miste. “

Fremtiden er lys
Selvom ægteparret Fabienke har betalt en høj pris for kommunens
manglende vedligehold, vælger parret alligevel at se fremad.
Oversvømmelsen har nemlig betydet, at samarbejdet med kommunen er
blevet meget bedre.

“Heldigvis er der sket en kovending hos kommunen, og de har
renset alle vandløb,” siger Rikke, inden hun fortsætter.

“Man kan sige, det er ren held i uheld, det der skete sidste år.
Der er i hvert tilfælde nogen, der har fået sig en ordentlig
forskrækkelse, og derfor er det rart at se, at der nu bliver gjort
noget,” lyder det fra Rikke, der bakkes op af ægtefællen
Henrik.

“Det er utroligt, at der næsten skal mord på bordet, før det
kommer lys på cykelstien.”

Men selvom ægteparret har været skuffede over kommunens
manglende indsats, er de glade for kommunens skærpede indsats, som
de håber fortsætter i fremtiden trods nye vandplaner.

“Selvfølgelig får vi alle nogle slag over hovedet, men fremtiden
er lys for os alle. Man skal huske på, at to tredjedele af Falster
og store dele af landbrugs-Danmark er indvundet land. Det har
betydet, at vi har kunnet brødføde os selv, og at vi har overskud
til eksport. Vores vigtigste råstof er vores landbrugsland, og hvis
vi får lov at dyrke det, er det faktisk rigtig godt,” slutter
Henrik, inden han igen sætter kurs mod flere gøremål på
golfbanen.

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.