Juraprofessor: Randzonelovens grundlag er væk

Med ophævelsen af vandplanerne er der ikke længere noget finansielt grundlag for randzoneloven, påpeger juraprofessor på Københavns Universitet Peter Pagh

Natur- og Miljøklagenævnet meddelte tirsdag, at de statslige
vandplaner er ophævet. Meldingen vagte stor jubel i Bæredygtigt
Landbrug, der har kæmpet mod vandplanerne og virkemidlerne i flere
år.

Med ophævelsen af vandplanerne fjerner klagenævnet samtidig det
finansielle grundlag for randzoneloven.

“Efter forskrifterne er randzoneloven baseret på, at der skal
være en finansiel støtteordning, og for at lave det skal man lave
en anmeldelse til Kommissionen om statsstøtte, fordi Kommissionen
skal godkende det, og pointen her er, at der i motiverne direkte
står, at den godkendelse først skal ske, når vandplanen er
vedtaget. Og nu er vi i den situation, at vandplanen ikke er
vedtaget, og derfor er det tvivlsomt, om der er noget finansielt
grundlag – det finansielle grundlag, som er forudsat af lovgiver
for at randzoneloven overhovedet er til stede,” forklarer
juraprofessor Peter Pagh til baeredygtigtlandbrug.dk.

Det står der i bemærkninger til loven:

“Samtidig med denne lovs ikrafttræden indføres en støtteordning
til kompensation af de langbrugere, der som følge af loven skal
udlægge randzoner på landbrugsarealer. Støtteordningen skal
gennemføres under landdistriktprogrammet med hjemmel i lov nr. 316
af 31. marts 2007 om udvikling i landdistrikterne
(landdistriktloven) og i RFO 1698/2005 (landdistriktsforordningen),
hvorved der kan ydes støtte til kompensation for pålagte
forpligtelser iht. Vandrammedirektivet/Natura 2000 direktiverne. En
sådan støtteordning kræver EU-Kommissionens godkendelse og kan
først indføres, når de endelige statslige vandplaner foreligger, og
når der foreligger et detaljeret kortgrundlag, som kan danne
grundlag for støtteordningen.”  

Ophævelsen af vandplanerne betyder ikke nødvendigvis, at
randzonerne ikke længere kan etableres. Det er den økonomiske
kompensation, der bør give anledning til hovedbrud i
ministeriet.

“Randzoneloven skulle som sådan sagtens kunne være, men efter
forarbejdet er loven betinget af en finansiel ordning, og ifølge
bemærkningerne er de direkte kædet sammen, og det er nærliggende at
fortolke dette på den måde, at man ikke kan håndhæve reglerne i
praksis. Lovgiver har jo forudsat, at der er en finansiel ordning,”
siger Peter Pagh og fortsætter:

“Hvis vi tager det, der står i motiverne, så ser det ud som om
hele det finansielle grundlag for randzoneloven er bortfaldet.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@lfbl.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen