Glædelig jul

Bæredygtigt Landbrug siger glædelig jul med et tilbageblik på året der gik

Når direktør Vagn Lundsteen ser tilbage på 2012 er der mange
ting at være glad for og stolt af – og gode takter at tage med sig
ind det nye år, der venter forude.

I Vagn Lundsteens optik, er de fem største bedrifter i 2012:

 1. Deltagelse i Natur- og Landbrugskommissionens
  arbejde

  a) For første gang i mange år, er landbruget blevet
  repræsenteret på fagligvis i den fremtidige landbrugspolitik.

  b) Vi har ikke fået ret. Men vi har fået flyttet fokus fra
  kvælstof, til de andrefaktorer, som har fået samme vægt.
   

 2. Faktahøring, som for første gang satte spørgsmål ved
  vandplanerne


  a) Faktahøringen var foranlediget af vores fremlæggelse
  forFødevareudvalget sidste vinter, hvor vi fik gjort udvalget
  opmærksom påuoverensstemmelserne mellem vandmiljøplanerne og
  effekten.

  b) Konklusionerne fra faktahøringen er endnu ikke fremlagt. Men
  det menesat høringen bliver fulgt op af endnu en høring, denne gang
  om fosfor.
   

 3. Vandplanssagen og den heraf afførte annullering af
  vandplaner

  a) Bæredygtigt Landbrugs stævning af Miljøministeriet og
  Naturstyrelsen eren af de største retssager i
  Danmarkshistorien.

  b) Den har haft en stor effekt i forhold til politikernes
  opfattelse afvandplanerne og været medvirkende til ophævelsen af
  vandplanerne.
   

 4. Gødningssagen, som vil sætte de danske kvælstofkvoter
  ud af kraft

  a) For første gang bliver det juridiske grundlag for de
  danskekvælstofsærregler testet juridisk. Kvotesystemet er i strid
  med flere EU-direktiver. Bl. a. ligevægtsprincippet i
  Nitratdirektivet

  b) Vi forventer at sagen vil få opsættende virkning og sætte det
  danskekvotesystem ud af kraft. I fremtiden vil vi igen gøde efter
  ‘godtlandmandskabsprincippet’.
   

 5. Deltagelse i Promilleafgiftsfonden, vandløbsfora og
  andre fagpolitiske fora

  a) Der er en almindelig anerkendelse ag Bæredygtigt landbrug,
  somrepræsentant for danske landmænd.

  b) Denne indflydelse skal vi vide at håndtere, så der ikke laves
  nogetlandbrugsmiljøpolitisk uden om Bæredygtigt landbrug.

 
Største nederlag er, at vi, trods utallige dokumentationer over
for miljøministeren, ikke kunne overbevise ministeren om, at vores
formand Flemming Fuglede Jørgensen hverken havde opfordret til at
bryde randzoneloven eller havde pløjet randzonerne efter 1
.september.

Vi helmer dog ikke. Vi skal nok blive lukket ind i varmen igen.
Bæredygtigt Landbrug kan man ikke holde uden for.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.