Erling Bonnesen inden samråd: ”Vi vil have nye vandplaner, ikke nye høringsfrister!”

Mens både landmænd, lodsejere og kommuner holder vejret i usikker spænding om, hvad Natur- og Miljøklagenævnets beslutning om at annullere de omtalte vandplaner reelt betyder, har Venstres Erling Bonnesen og Henrik Høegh kaldt miljøminister Ida Auken (SF) i samråd. Her skal ministeren redegøre for konsekvensen af de underkendte planer. De to venstreordførere lægger ikke skjul

Allerede dagen efter Natur- og Miljøklagenævnet kendte
vandplanerne, Danmarks implementering af EU’s Vandrammedirektiv,
ugyldige, kom miljøminister Ida Auken med denne kommentar:

“Jeg kan konstatere, at Naturstyrelsen tager sagen meget
alvorligt. Og det er helt på sin plads, at de planlægger en ny
høring. For det er afgørende, at alle dem, der bliver berørt af
vores planer, får mulighed for at komme til orde. Det er et
grundlæggende princip i det danske demokrati… Derfor afventer jeg
også en redegørelse fra Naturstyrelsen for, hvornår og hvordan en
ny høring hurtigst muligt kan gennemføres, så alle parter bliver
inddraget så godt som muligt.”  

Selvom kommentaren muligvis havde til formål at mane til ro, så
var det langt fra den effekt, ministerens udtalelse havde på
Venstres fødevarepolitiske ordfører, Erling Bonnesen. Ifølge ham
kan kommentaren fra ministeren være et praj om, at hun i
virkeligheden ikke har til hensigt at ændre meget i de nu
underkendte vandplaner. 

“Vi er glade for, at Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelsen, og at de har kendt vandplanerne ugyldige. Derfor har vi
indkaldt miljøministeren til samråd for at få svar på, hvad
ministeren nu har af tanker og hvilken linje, hun vil lægge i
forhold til vandplanerne. Hun har jo sendt nogle signaler om, at
hun vil lave nogle mindre justeringer og så køre en ny
høringsrunde.Og så skulle det være det. Det er vi i Venstre ikke
tilfredse med, og det er vores synspunkt, at nu skal de vandplaner
laves ordentlig. Vandplanerne som de er nu, er en ommer!”

Tre krav på stribe
I Venstre ser man altså helst, at vandplanerne tages helt af
bordet og konstrueres på ny. Og helt konkret har man i Venstre
minimum tre grundlæggende krav til den kommende version af
vandplaner:

Ny høring venter
Seneste høring omkring vandplanerne var i december sidste år. Her
var høringsfristen 8 dage, og det var langt fra nok tid til at
gennemgå de mere end 4.000 høringssvar. Med annulleringen af
vandplanerne kommer der ufravigeligt en ny høringsrunde.
Naturstyrelsen har endnu ikke udstukket rammer eller frister for en
ny høring.

Dertil har Erling Bonnesen og Henrik Høegh netop indkaldt til
endnu et samråd omkring vandplaner og randzoner. Her er det
fødevareminister Mette Gjerskov (S), der skal svare for randzonerne
i forbindelse med de nu underkendte vandplaner. Samrådet vil foregå
først i januar. 


Læs mere om samrådet med Gjerskov her 

“Vandplanerne skal laves grundigt fra start, og det betyder
punkt et, at den omfattende fejlklassificering, der er tale om i de
nuværende vandplaner, skal rettes. Punkt to; så vil vi have, at
alle de mindre, smalle, flade vandløb skal tages helt ud af
vandplanerne, for der kan man alligevel ikke ændre tilstanden,
uanset hvor meget grus og sten, man så fyldte i. Og der mener vi,
man skal prioritere langt skarpere. Der kan selvfølgelig være
vandløb rundt omkring, hvor man skal lave tiltag for at tilgodese
miljøet, men langt de fleste steder skal de små, smalle og flade
vandløb tages ud. Og så punkt tre; som tiden er gået, er der kommet
ny viden frem om nye virkemidler. Det kan jo være minivådområder,
det kan være stenrev eller det kan være noget med muslinger. Og vi
mener, man skal tage disse nye virkemidler i brug de steder, hvor
de virker bedst,” lyder meldingen fra Erling Bonnesen, der dog
erkender, at det tager tid at rette op på de halte planer.

“I første omgang er der tale om et samråd, vi er jo tidspresset
her op til jul, og vi har jo presset på og forlangt at få dette
samråd inden jul. Til gengæld er vi også klar over, at vi nok ikke
kan nå at få afklaret alle detaljer, det bliver kun de overordnede
ting, vi når,” siger Erling Bonnesen, der ser frem til det
timelange samråd onsdag morgen på Christiansborg.  

Nye vandplaner – ikke blot nye
høringsfrister

Selvom Erling Bonnesen ser frem til samrådet, der forhåbentlig vil
kaste lys over status for de netop underkendte og ikke mindst
fremtidens vandplaner, så nærer fødevareordføreren dog også
bekymring for miljøministerens planer.

“Vi har selvfølgelig den bekymring, at hun (Ida Auken, red.) vil
gå i den retning med at lave et par mindre ændringer, en ny
forlænget høring og mene, at det ligesom er nok. Og der vil vi sige
klart og med fast stemmeføring med det samme, at det er vi slet,
slet ikke tilfredse med. Vores holdning i Venstre er krystalklar,
og så vil jeg da håbe at ministeren lytter; vi vil have det her
(vandplanerne, red.) lavet ordentligt fra bunden. Vi kan simpelthen
ikke forstå, hvis ministeren vil arbejde videre med noget, hvor
grundlaget ikke er i orden, og hvor det allerede er underkendt. Man
kan jo ikke tillade sig at sende noget i høring igen, som man ved
er forkert. Det er simpelthen ikke i orden,” siger Erling Bonnesen
og fortsætter.

“Derudover bør der også ses på, hvilken miljøeffekt, planerne
har. Og så er der sådan en ting som konsekvensberegninger, det bør
der da også ses på, sådan at der er et juridisk princip som
grundlag. Nemlig det her med, at der skal være proportionalitet i
tingene. Man kan jo ikke tillade sig at forsumpe store
landbrugsarealer, når man ved, det vil blive konsekvensen. Derfor
er det, at vi siger; vandplanerne – det er en ommer! Vi forlanger
nye vandplaner og ikke bare nye høringsfrister!,” slutter
fødevareordføreren med et tonefald, der ikke levner tvivl om, at
man i Venstre nu sætter alt ind for nye og bedre
vandplaner. 

Af Tina Krarup, tk@baeredygtigtlandbrug.dk
Foto: erlingbonnesen.dk/Carsten Lundager 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen