Bonnesen efter samråd: “Der er lang vej endnu”

Der er ting, der skal afklares, men den grundlæggende besked fra miljøminister Ida Auken var, at indsatser, der ikke giver miljømæssigt eller økonomisk mening, ikke skal gennemføres. Det glæder Erling Bonnesen, der dog ser mange arbejdstimer forude

Inden onsdagens samråd havde den ene af indkalderne, Erling
Bonnesen (V), erklæret, at det ikke var nok med en ny høringsfrist,
og selvom miljøminister Ida Auken (SF) forsøgte at nedtone
konsekvenserne af Natur- og Miljøklagenævnets beslutning om at
ophæve vandplanerne, var hun nødt til at medgive, at der var ting,
der skulle rettes op på.

Ministeren understregede flere gange, at vandplanerne er et
stort materiale, og selvom hun medgav, at der kunne være
forskellige fejl og problemer, forsøgte hun samtidig at nedtone
omfanget af disse.

Meget skal afklares
Ifølge ministeren er ministeriet i øjeblikket i gang med at
gennemgå de 22.000 km vandløb, der er i Danmark med henblik på at
afgøre, om klassificeringen er god nok. Gennemgangen bør være
færdig i januar, meddelte ministeren.

Samtidig gjorde ministeren meget ud af at påpege, at der ligger
stor fleksibilitet i planerne for kommunerne.

“Bare fordi det står i planerne, betyder det ikke, at man skal
lave en indsats. Vi forlanger ikke indsatser, som miljømæssigt
eller økonomisk ikke giver mening,” sagde ministeren blandt
andet.

Randzoneloven gælder stadig… eller hvad?
“Randzoneloven er stadig i kraft, for den har folketinget
vedtaget,” sagde Ida Auken på onsdagens samråd.

Men hun åbnede samtidig for, at den ikke skal implementeres.

“Så er spørgsmålet, om vi vil forlange, at den bliver udført af
alle kommuner. Der skal man tage fødevareministeren i samråd, og
hun vil så kunne svare, når vi har fået det endelige juridiske
grundlag,” fortsatte miljøministeren, der også klart meldte ud, at
hun ikke svarede på spørgsmål om randzoneloven, fordi det er
fødevareministerens område og fordi juristerne arbejder på at finde
ud af, hvad der er op og ned.

Den melding glædede Venstres Erling Bonnesen.

“Vi skal holde fast i, at ministeren tilkendegav, at de steder,
hvor det viser sig, at det vil give oversvømmelse eller
forsumpning, så markerne bliver ødelagt, skal indsatsen ikke
foretages. Den vinkel skal man hos hver enkelt lodsejer tage fat i
og få gjort sin kommune opmærksom på. Man skal holde fast, så man
ikke får ødelagt sine marker,” sagde Bonnesen til
baeredygtigtlandbrug.dk efter samrådet, og fortsatte:

“Den enkelte kommune skal vurdere hver indsats, og hvis der er
fagligt belæg for det, kan den enkelte kommune sende oplysningerne
ind og få den indsats pillet ud. Det er en meget vigtig ting at
holde fast i.”

Lang vej endnu
“Ministeren vil gerne skøjte hen over det og lave lidt
smårettelser og en lidt forlænget høring, men som samrådet skrider
frem, viser det sig, at der er omfattende problemer. Der kom jo
netop flere og flere ting frem, som viser, at der er omfattende
problemer i det som foreligger. Så vi kan sige, at det vi fik ud af
samrådet, at vi nu er nået så langt,” sagde Bonnesen, der er glad
for, at ministeren svarede på de spørgsmål Miljøudvalget stillede
og samtidig var klar til at komme med indrømmelser.

“Vi er slet, slet ikke færdige med det her. Overhovedet ikke.
Med den her afgørelse har vi fået brækket sagen op og nu gælder det
om at holde fokus på det, og påvise alle de steder, hvor
vandplanerne er smækfyldte af fejl.”Men det betyder ikke, at
hverken ministeren, ministeriet eller udvalget kan læne sig tilbage
og slappe af.

Er det her det sidste samråd om vandplaner?
“Det er det ikke! Der er lang vej endnu, og vi skal hjælpe
hinanden med at holde fast hele vejen.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.