Grønne job uden statsstøtte

Bæredygtigt Landbrug vil med brug af den nyeste miljøteknologi skabe 30.000 arbejdspladser i Danmark, og modellen kan snart eksporteres til hele verden.

Landbruget er snart klar med revolutionerende miljøteknologi,
der præcist kan måle miljøbelastningen fra landbrugsproduktionen.
Initiativet kommer fra landmændene selv, og når de sidste detaljer
er på plads forudser Bæredygtigt Landbrug, at teknologien kan
eksporteres til hele verden. Nu håber foreningen at Regeringen vil
støtte tiltaget, som foreningen forudser kan skabe 30.000 danske
arbejdspladser i løbet af ganske få år uden brug af offentlige
midler. Eneste krav for at initiativet vil lykkes er, at Regeringen
tager de nye tiltag i brug, så snart resultaterne foreligger.

“Bæredygtigt Landbrug er i fuld gang med at teste en række
forskellige målemetoder, der gør det muligt helt præcis at måle,
hvor stor en belastning den enkelte landbrugsbedrift har på det
omgivende miljø. Et projekt, der kan opsætte rammerne for en
optimal, bæredygtig landbrugsproduktion, der både tilgodeser
landmandens økonomi og miljøet”, siger Vagn Lundsteen, direktør i
Bæredygtigt Landbrug.

Miljøbelastningen skal måles praktisk – ikke
teoretisk

Ved Horsens har Bæredygtigt Landbrug lige nu et fuldskalaforsøg i
gang på en landbrugsbedrift, hvor der døgnet rundt tages prøver af
ammoniakindholdet og svovlbrinteindholdet i luften fra udsugningen
i staldene og hvor gyllens skadelige indhold af ammonium-kvælstof
omdannes til nitrat-kvælstof samtidig med at lugtgenerne halveres
ved at behandle gyllen med ozon. Derudover benyttes en proces
kaldet ionisering til at forbedre foderudnyttelsen hos
produktionsdyrene, og ioniseringsprocessen bruges også til at give
kornprodukterne en højere værdi efter høsten er kommet i hus, og så
gør ioniseringen pesticidbehandlingen af afgrøderne på markerne
langt mere effektiv.

På markerne uden for Horsens har gården, som det første sted i
Danmark, fået tilladelse til at dyrke jorden uden brug af de
såkaldte mellem- og efterafgrøder, da man har bevist, at ændret
jordbehandling har medført langt mindre miljøbelastninger end
Regeringens instrumenter som randzoner og efterafgrøder kan
bevirke. Der arbejdes også på at foretage konstante målinger af
udvaskningen af kvælstof og fosfater fra markerne til de
tilstødende vandløb, og målbarheden af de mange tiltag er netop
grunden til, at Bæredygtigt Landbrug har så store forventninger til
projektets fremtid.

Vagn maj 2012

“Hvis miljøkravene til dansk landbrug bliver tilpasset til de
aktuelle forhold hos den enkelte landmand, så har vi et unikt
produkt, som uden videre kan tilpasses til landbrug over hele
verden. Det vil altså være slut med at regulere landbrugsbedriften
ud fra teoretiske udregninger, og det vil gøre det muligt for alle
landmænd at få det størst mulige udbytte – uden at der bliver gået
på kompromis med miljøbelastningen. Det er win-win for alle parter,
og vi håber meget, at Regeringen også kan se fordelene i at
regulere landbruget efter de faktiske forhold,” siger Vagn
Lundsteen.

FN forudsiger i rapporten ‘Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth
Choosing
‘, at verden i 2030 har brug for 50 procent flere
fødevarer, 45 procent mere energi og 30 procent mere rent vand, end
i 2012, og Danmark, der allerede mætter mere end 15 millioner
munde, har muligheden for at brødføde endnu flere.

I Bæredygtigt Landbrug forventer man at en regulering af
landbrugsdriften efter den aktuelle miljøbelastning vil kunne skabe
mere end 30.000 arbejdspladser i landbruget og i følgeindustrien,
og så ser foreningen en enestående chance for at eksportere
løsningen til udlandet, da landbrug over hele verden står over for
det samme problem med miljøregulering af fødevareproduktionen.

Grønne satsninger rammer forbi målet
Ifølge miljøminister Ida Auken (SF) vil Regeringen
investere 1,7 milliarder kroner i bestræbelserne på at skabe 3.000
nye “grønne” job, hvilket skal skabe fundamentet for, at Danmark i
fremtiden skal blive blandt de bedste i verden til at løse verdens
miljøudfordringer.

Udmeldingen fra Miljøministeren imødegås på altinget.dk af
vismand og professor Claus Thustrup Kreiner. Claus Thustrup Kreiner
mener ikke, der er grund til at støtte udvalgte projekter, men at
det primært gælder om at forbedre de generelle rammebetingelser for
erhvervslivet.

Hos Bæredygtigt Landbrug er man enige i vismandens kritik, og
her advokerer direktør Vagn Lundsteen for, at Regeringen bør
imødekomme landbrugets billige løsning, som tilmed vil skabe langt
flere arbejdspladser.

“Hvis 3.000 “grønne” job koster 1,7 milliarder kroner svarer det
til et statstilskud på 567.000 kroner per job. Landbrugserhvervet
kan ved anvendelse af den nyeste miljøteknologi bidrage med 30.000
nye arbejdspladser – uden at det koster staten en krone”, slutter
Vagn Lundsteen.

 Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.