Fødevareministeren vender definitivt landbruget ryggen

Selvom vi i Danmark værner om vores ytringsfrihed, så er det alligevel slående, hvad fødevareminister Mette Gjerskov kan ytre til fordel for den ene side af debatten inden for det ressortområde, hun varetager

Skønt det ikke var ventet, at tidligere DN-direktør Rene la Cour
Sell midlertidig ville klare frisag for sine fejlagtige postulater,
hvor han hævder at mellem 300 og 400 vandboringer er lukket de
senere år på grund af landbrugets brug af sprøjtegifte, så var det
bestemt heller ikke ventet, at hvervets egen minister,
fødevareminister Mette Gjerskov (S), samme dag som dommen faldt,
ville vende landbruget ryggen og offentlig udtrykke glæde over
frifindelsen.

Ikke desto mindre var det det ministeren, der ellers skulle
repræsentere erhvervet for fødevare- og landbrugsproduktion, valgte
at gøre, da hun mandag til Altinget.dk udtalte, at hun var tilfreds
med afgørelsen af Bæredygtigt Landbrugs stævning af René la Cour
Sell. En stævning som ifølge ministeren er endnu et udtryk for
“mærkelige metoder” hos organisationen.

“Jeg er rigtig glad for dommen… Jeg synes ikke, det klæder
Bæredygtigt Landbrug. Nu må de beslutte sig for, om de vil mødes
over en kop kaffe, eller om de vil mødes i byretten. Det her er
ikke en vej til at få indflydelse,” lød udtalelsen fra
ministeren.

“Det er som om, der er gået sport i retssager for Bæredygtigt
Landbrug,”lød det endvidere fra ministeren, der ifølge artiklen på
Altinget.dk mener, at Bæredygtigt Landbrugs stævninger er direkte
skadelige for foreningens mulighed for at få indflydelse på den
politiske debat.

Dermed ikke blot undsiger fødevareministeren halvdelen af det
erhverv, som hun er sat til at ministrere, og som udgør en ikke
ubetydelig del af grundlaget for hendes egen berettigelse som
minister. Med udtalelsen sætter hun sig også som partisk dommer i
en disputs mellem to interesseorganisationer.

Og det stopper ikke her, for med den farvede udmelding sætter
Mette Gjerskov endnu en gang trumf på egne beføjelser og ønsket om
fortsat at ekskludere Bæredygtigt Landbrug fra samarbejdet om dansk
landbrugs fremtid.

Der ligger med udtalelsen”Det er ikke en vej til at få
indflydelse”en slet skjult trussel rettet mod Bæredygtigt Landbrug,
om at makke ret og afholde sig fra at føre retssag mod bannerførere
af en retorik, der ikke kun koster på landbrugets image, men som
ifølge direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, også har
vidtrækkende økonomiske konsekvenser.

“Selvom René la Cour Sell ikke fik medhold i sin påstand men
udelukkende i sin ret til at ytre sig, så får dommen også
økonomiske konsekvenser, da danske landmænd nu pålægges yderliggere
500 millioner kroner i pesticidafgifter, samt 25 meter sprøjtefrie
randzoner rundt om vandboringer og 10 meter randzoner, som også
ifølge fødevareministeren er på grund af pesticiderne ” siger Vagn
Lundsteen, der finder det uanstændigt, at fødevareministeren tager
parti i sagen, som det er tilfældet her – og det endda inden
ankefristen er udløbet.

“Med udtalelserne, der så overbevisende støtter René la Cour
Sell og hans forsøg på at bringe landbruget i miskredit, viser
fødevareministeren endnu en gang, at hun ikke respekterer det
erhverv, som hun med ministeransvarsloven har forpligtet sig til at
arbejde sagligt for,” siger Vagn Lundsteen.

“Udtalelserne giver os som organisation og talerør for halvdelen
af alle danske landbrugere og fødevareproducenter mistillid til, at
ministeren reelt ønsker at arbejde for og med erhvervet. Det virker
som om fødevareministeren handler mere i egen interesse for miljø
og kæmper miljøorganisationernes sag mere end landbrugets. Derfor
vil vi endnu en gang gentage vores tidligere ønske om at overgå til
et andet ministerium og minister, hvor vi igen kan få tilliden
tilbage og sikre at vores saglige interesser ikke bliver overhørt
eller direkte bekæmpet.”

Fødevareministeren misrøgter sit embede
Men det er ikke kun i Bæredygtigt Landbrug, man undrer sig over
fødevaremisterens åbenlyse interessekonflikt mellem ministerjob og
interesseorganisationers mærkesager. Også cand. agro og
fjerkræspecialist Thorkil Ambrosen undrer sig efter at have læst
Mette Gjerskovs blog ‘Hvor mange glade kyllinger får man for en
hund?
‘ på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside.

Her skriver ministeren bl.a.:

“Alle taler om dyrevelfærd, men hvad med dig – hvad gør
du? Det er i sidste ende dig, der bestemmer om dyr skal leve
en kummerlig tilværelse. Hvis du går udenom økologi og friland, så
må du også påtage dig din del af ansvaret for, hvordan dyrene har
det. Synes du, at de konventionelle opdrætsmetoder er gode nok så
fint med mig, at du køber konventionelle varer. Men hvis du vil
give dyrene ekstra velfærd – så må du også foretage et valg i
supermarkedet og være klar til at betale.”

Det at ministeren i så markant en retorik lobbyer for en
interesseorganisation og endda i blog på dennes hjemmeside, er mere
end usædvanligt og har da også affødt en prompte reaktion fra
Thorkil Ambrosen, der i en 
pressemeddelelse på PressPort.dk
skriver:

“Det er nyt, og det er usædvanligt og er i bund og grund et
eksempel på, at en minister misrøgter sit ansvar og embede. Hvad
skal man tro, er Dyrenes Beskyttelse nu blevet fødevareministerens
faglige og politiske base? Det gør, at tingene bliver uklare og det
er noget rod. Det burde ikke være noget en minister stillede op
til.”

“Ministeren stempler her den konventionelle produktion…. Det
nye her er imidlertid, at den minister som har ansvar for
lovgivningen omkring fjerkræproduktionen, herunder også forhold om
dyrevelfærd, tillader sig at nedvurdere og stort set underkende den
konventionelle produktion, og det på en hjemmeside tilhørende en
interesseorganisation, som naturligvis varetager sine egne særlige
interesser, men som ikke har et overordnet ansvar for produktionen…
Misrøgt af embedet herunder udspredning af udokumenterede påstande
mod en lovlig produktion, sådan som det er sket her, er ikke en
minister værdigt
,” slutter Thorkild Ambrosen i
pressemeddelelsen.

Direktør Vagn Lundsteen fra Bæredygtigt Landbrug har læst
pressemeddelelsen og har denne reaktion:

“Vi er enige med Thorkild Ambrosen, og desværre er det både godt
og skidt at flere nu også har fået øjnene op for, at vi har med en
minister, der ikke forvalter sit ressortområde objektivt, at
gøre.” 

Af Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.