Direktør: Bøn om nye metoder bør følges op med økonomisk opbakning

Både fødevareministeren og miljøministeren efterlyser et landbrug, der er villigt til at gå nye veje og udvikle alternative løsninger, men den økonomiske støtte udebliver. Bæredygtigt Landbrug forstår ikke afslag

I september 2012 ansøgte Bæredygtigt Landbrug om økonomisk
støtte til projektet ‘En anden regulering af landbruget.’ Ideen bag
projektet er at udstyre tre demonstrationslandbrug med måleudstyr,
der registrerer emissionen fra de tre landbrug digitalt, således at
emissionen fremadrettet vil kunne bruges som grundlag for
reguleringen af landbruget.

Støtten blev søgt i GUDP (Grønt Udviklings- og
Demonstrationsprogram), der er NaturErhvervstyrelsens
erhvervsstøtteordning.  

“Demonstrationsprojektets udgangspunkt er anvendelsen af en
output-baseret regulering der, i modsætning til den eksisterende
input-baserede regulering, styrker en omkostningseffektiv,
langsigtet nedbringelse af landbrugserhvervets miljøpåvirkning og
samtidig tillader en stigning i produktionen,” skrev Bæredygtigt
Landbrug blandt andet i den motiverede ansøgning.

Ondag fik Bæredygtigt Landbrug endeligt afslag på ansøgningen om
tilskud til projektet.

“Bestyrelsen har i sin behandling vurderet, at ansøgningen ikke
i tilstrækkelig grad lever op til indkaldelsens krav om, at
projektet vil kunne bidrage til styrket samspil mellem
bæredygtighed, effektivitet og værditilvækst i fødevaresektoren,”
skriver NaturErhvervstyrelsen blandt andet i afslaget.

Svært at følge afslagets argumentation
Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, undrer sig over,
at man ikke vil yde økonomisk støtte til projektet.

“Det er et pilotprojekt, der ikke koster spidsen af en jetjager.
Vi hører ministre, der beder om større innovation og nye
tankegange, men når vi viser den gode vilje og søger om midler, får
vi et afslag, ” påpeger direktøren og fortsætter:

“Vi stiller os uforstående over for afslagets påstand. Vi har
blandt andet henvist til en rapport af fremtidsforsker Jesper Bo
Jensen, der dokumenterer, at en ændret regulering af landbruget vil
have en effekt på netop de tre punkter, der nævnes i afslaget.

Direktøren er lydhør overfor argumenter om, at styrelsen ikke
kan støtte alle projekter og anerkender, at det er muligt, at det
forudgående arbejde med ansøgningen ikke har anskueligtgjort i
tydelig grad, hvad projektet kunne bidrage med.

“Hvis det er vores fejl, skal den selvfølgelig rettes. Men det
kan vi ikke se ud af afslaget. Vi mener, at det er et godt projekt,
som vil kunne skabe bedre økonomi i landbruget til gavn for hele
samfundet, der skriger på vækst og arbejdspladser. Når ministrene
beder om nye metoder, må de også bakke deres ønske op økonomisk. Og
vi synes selvfølgelig, at det er ærgerligt, at
NaturErhvervstyrelsen ikke har fundet penge til at støtte vores
indsats.”  

Oplagt at få det prøvet af
Direktøren har svært ved at finde sammenhængen mellem
fødevareministerens ønske om alternative virkemidler, som hun så
sent som onsdag har gentaget i forbindelse med en udsættelse af
fristen, og afslaget.

“Det er jo ikke en bøn om et forhåndstilsagn til lige netop den
her metode. Vi vil jo netop gerne undersøge, om det er en metode,
der virker, så vi kan regulere landbruget på en anden måde og få de
goder, Jesper Bo Jensen peger på i sin rapport. Vi ønsker bare at
få det afprøvet,” siger Vagn Lundsteen.

På trods af afslaget arbejder Bæredygtigt Landbrug videre på
projekter, der kan dokumentere, at emission kan bruges som målestok
for reguleringen af landbruget.

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen