Danmark er meget langt fra ligevægt

Ligevægtsprincippet er balancen mellem afgrødens behov for kvælstofgødning og mængden af tildelt kvælstof, men den danske implementering er fejlagtig og problematisk, mener Bæredygtigt Landbrugs direktør

Det er ikke noget nyt, at danske landmænd lever med strengere
gødningsregler end deres europæiske kolleger. Reglerne er fastsat
af de danske myndigheder på baggrund af mange forskellige
elementer.

Årligt bliver 2-300 danske landmænd sigtet for overgødskning og
overtrædelse af kravet om ligevægt mellem kvælstofforbrug og
kvælstofkvote (krav 1.19). Disse landmænd er med andre ord sigtet
for at have overtrådt ligevægtsprincippet.

Ligevægtsprincippet er balancen mellem afgrødens behov for
kvælstofgødning og mængden af tildelt kvælstof i husdyr og
handelsgødning, med forbehold for jordens indhold af kvælstof. Det
vil sige, at ligevægt er lig med det niveau, hvor der er merudbytte
for det sidste tilførte kilo kvælstof. Hvis det sidste tilførte
kilo kvælstof medfører et mindre udbytte end det forrige, er
afgrøden kommet over ligevægtsprincippet.

“Uden at generalisere, vil jeg som planteavlskonsulent påstå, at
det i Danmark kun er sket i ekstremt få tilfælde,” siger direktør i
Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen.

graf1

Direktøren har på baggrund af tal fra NaturErhverstyrelsen
opstillet ovenstående graf. Den viser tydeligt, at kvælstofkvoten
(N-kvote) ikke alene ligger under det økonomiske optimum, altså den
økonomisk optimale gødningsmængde, den ligger også langt under
ligevægtskurven.

“I 1997 var den reelle undergødskning “kun” på 13 procent. Men i
2013 vil undergødskningen være på hele 38 procent i forhold til det
optimale. Det store spænd imellem den optimale gødskning og den
gødskning, vi altså arbejder med i Danmark, svarer ganske nøje til
udbyttetallene, når vi sammenligner danske forhold med Tyskland,”
forklarer Vagn Lundsteen.

Ulovlige regler
Bæredygtigt Landbrug har den 25. oktober stævnet
Fødevareministeriet med påstand om, at de danske gødningsregler er
ulovlige.

“Hvis kvælstofreglerne havde positiv effekt på vandmiljøet,
ville vi måske ikke være gået så meget op i lovligheden af
reglerne, for danske landmænd ønsker ikke at belaste vandmiljøet.
Imidlertid kan vi tydeligt se, at de mange begrænsninger, specielt
på kvælstofområdet, ingen positiv effekt har på vandmiljøet i
Danmark, hvilket Bæredygtigt Landbrug har dokumenteret i tidligere
medlemsbreve. Men den fejlagtige danske implementering af
‘ligevægtsprincippet’, hvor NaturErhvervstyrelsen ligestiller
ligevægtsprincippet med økonomisk optimum minus 15 procent, er den
væsentligste årsag til at de danske kvælstofkvoter vil blive
erklæret ulovlige. De landmænd, der har gødet over økonomisk
optimum, minus 15 procent, men under det reelle ligevægtsniveau,
har derfor ikke gjort noget ulovligt, og kan derfor hverken idømmes
en bøde eller trækkes i EU-præmien som følge af den påståede
overgødskning,” siger Vagn Lundsteen og fortsætter:

“Jeg er nødt til at fremhæve, at de, som på den ene eller anden
måde har “overgødsket”, ikke har gjort noget ulovligt, så længe de
har gødet under ligevægtsniveauet. Derfor skal man stoppe med at
dømme og fordømme de formastelige. Når vi har vundet gødningssagen,
vil det være bevist, at den gruppe landmænd blot har gjort det, som
alle burde gøre: Nemlig at gøde afgrøderne efter afgrødernes
behov.”

Af Lene Skriver Bak, lsb@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.