KL: Staten skal finde pengene til vandplanerne

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kommunernes Landsforening og borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V), understreger, at det er staten der kræver, at kommunerne skal implementere de meget omstridte vandplaner for at Danmark kan leve op til EU´s Vandrammedirektiv. Derfor mener han også, at det er statens opgave at finde de nødvendige økonomiske midler

“For øjeblikket er vandplanerne til behandling i kommunerne
efter at høringsfristen er udløbet. Dernæst skal der laves færdige
projekter for hvert enkelt område, som skal implementeres. Sidst
men ikke mindst, skal der være fuldstændig rene linjer omkring,
hvor mange penge staten har til implementering af de mange
projekter”, siger Martin Damm til baeredygtigtlandbrug.dk .

Må ikke koste kommunerne en krone
Martin Damm fortæller til bæredygtigtlandbrug.dk, at på nuværende
tidspunkt har kommunerne ikke det fulde overblik over, hvor
omfattende implementeringen bliver, og kommunerne er også uvidende
om, hvor stor kompensationen bliver til de kommuner, som bliver
hårdt påvirket af tiltagene i vandplanerne.  

“Det er staten, som kræver at kommunerne skal implementere
vandplanerne for at Danmark skal leve op til EU´s
Vandrammedirektiv. Dermed er det også staten, som skal finde de
nødvendige økonomiske midler til implementeringen”, siger Martin
Damm.

“I kommunerne går vi ud fra, at staten overholder sine
forpligtelser og finder de nødvendige økonomiske midler.
Vandplanene må og skal aldrig komme til at koste kommunerne en
eneste krone”, siger Martin Damm. Ifølge formanden for Teknik og
Miljø i KL, skal de økonomiske midler til implementeringen af
vandplanerne komme fra EU.   
 

Frygter overfortolkning
“I Kommunernes Landsforening er vi bange for, at staten vil
overfortolke og overimplementere EU´s krav i Vandrammedirektivet.
Det må bare ikke ske, fordi tiden til implementeringen er som
bekendt knap. Vi er allerede forsinket med et par år, som igen
betyder, at kommunernes implementeringsperiode er reduceret fra fem
til tre år”, fortæller Martin Damm.

I Kommunernes Landsforening håber man ifølge Martin Damm, at
hvis det skulle vise sig, at der ikke er de nødvendige økonomiske
midler til rådighed til implementeringen af vandplanerne, at staten
så vælger, at flytte en del af projekterne til 2. vandplansperiode.
Kommunernes Landsforening mener desuden, at det er urimeligt, at
forundersøgelserne skal være færdige senest fire måneder efter
tilsagnsdatoen, og projekterne blot 15 måneder senere.

“Et sådant krav fra staten vil alt andet lige gøre hele
processen mere kostbar og besværlig”, siger Martin Damm til
baeredygtigtlandbrug.dk.

Af Justinus Johannesen, jujo@baredygtigtlandbug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen