Ingen nye virkemidler før DCE giver grønt lys

Det bliver DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), Århus Universitet som kommer til at bestemme, hvornår regeringen går i gang med at afprøve nye virkemidler som stenrev og minivådområder i kampen mod udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Men hvornår DCE er færdig med at undersøge de alternative virkemidler til randzonerne kunne Mette Gjerskov ikke

“Jeg er træt af at svare på de samme tre milliarder åndsvage
spørgsmål. Det er ufatteligt, at de samme politikere som var med
til at vedtage Grøn Vækst er så dårligt orienteret om deres eget
projekt. Randzonerne er, hvordan de borgerlige endnu drejer det,
deres egen opfindelse”, sagde Mette Gjerskov.

Gjerskov høj

Fastholder, at randzonerne er det bedste
redskab

Det var en tydeligt irriteret og til tider højtråbende
fødevareminister, Mette Gjerskov, som i et åbent samråd i
Folketinget skulle svare på spørgsmål omkring det daglige
samarbejde mellem staten og kommunerne i forbindelse med den
forhadte randzonelov.

Mette Gjerskov understregede, at randzonerne er det bedste
værktøj, som vi har for øjeblikket for at kunne begrænse udledning
af kvælstof fra landbruget.

“Vi har en kæmpeopgave foran os. Randzonerne nedsætter kun
udledningen af kvælstof med 2.500 ton, så der er langt op til 9.000
ton, og så kommer som bekendt yderligere 10.000 tons, så det er
klart, at vi får brug for en masse nye virkemidler, som kan
medvirke til at begrænse kvælstofs udledning i vores drikkevand”,
sagde Mette Gjerskov.

Hun tilføjede samtidig, at der ikke kommer nogen alternative
virkemidler til randzonerne, før der er grønt lys fra DCE, Århus
Universitet.

“Forskerne fra DCE oplyser over for mig, at der på nuværende
ridspunkt ikke findes noget alternativ til randzonerne, som er lige
så effektivt og til de samme penge. Derfor venter regeringen med at
gå i gang med nye forsøg, til forskerne i Århus giver grøn lys”,
fortalte Fødevareministeren. Til gengæld lovede ministeren, at hun
skriftligt vil oplyse for fødevareudvalget, hvad det er for
virkemidler DCU arbejder med, og hvor langt de er i processen.

Regeringen gør kun brug af DCE
Mette Bock (LA), Henrik Høeg (V) med flere spurgte, hvorfor man
fra regeringens side kun har inddraget DCE i arbejdet med
videreudviklingen af nye virkemidler og ikke DHI, NIRAS og andre
offentlige og private institutioner, som også arbejder med
alternativer til randzonerne.

“Faktisk synes jeg, det er højst besynderligt at
fødevareministeren kun roser dem hun synes om og fuldstændig lukker
alle de andre ude, som har gode erfaringer med brug af andre
virkemidler som alternativ til randzonerne”, sagde Mette Bock.

“Jeg er godt klar over at man i visse områder har succes med f.
eks. stenrev, minivådområder og andre lignende virkemidler. Men ser
vi, hvad der er mest effektivt og billigst for hele landet, så er
det randzonerne”, fastholdt Mette Gjerskov.

Birthe Rønn Hornbech (V) sagde, at lovgivningen omkring
randzonerne var så uklar, at den ganske enkelt sætter landmændene
og kommunerne i en situation, hvor de må føle sig som retsløse.

“Adskillige kommuner har gjort opmærksom på, at de føler sig
langt fra godt nok klædt på til at kunne besvare landmændenes mange
spørgsmål om randzoner. Alligevel står fødevareministeren her og
siger, at alting er afklaret mellem staten og kommunerne omkring
randzonerne. Når kommunerne melder ud på denne måde, burde det give
stof til eftertanke i regeringen”, sagde Hans Chr. Smidt(V).

Mette Gjerskov understregede, at det er kommunerne som er
ansvarlige for vandløbene, og at det derfor også er dem, der skal
tage sig af, at lodsejerne får svar på alle de informationer, de
har brug for.

Se video af
hele randzone-samrådet på Folketingets hjemmeside ved at klikke
her

Af Justinus Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen