Gødningssagen: Bæredygtigt Landbrug stævner staten for kvælstofreglerne

Bæredygtigt Landbrug kræver, at de danske særregler på kvælstofområdet trækkes tilbage

Bæredygtigt Landbrug har den 24. oktober stævnet staten med krav
om, at de danske særregler for fastsættelse af normer for gødskning
med kvælstofholdigt gødning erklæres for ugyldige.

Bæredygtigt Landbrug har ved en grundig gennemgang af
konsekvenserne af gødningsforbruget i Danmark og Tyskland fundet
frem til, at Danmark hvert år går glip af et udbytte svarende til
syv milliarder kroner som følge af danske særregler på
kvælstofområdet. Det svarer til, at alle danske fuldtidslandbrug i
2012 i gennemsnit går glip af 505.303 kroner i indtægt, og derfor
kræver foreningen, at reglerne erklæres for ugyldige.

“I 1998 vedtog det danske Folketing kvælstofnormer for danske
landmænd, som ligger langt under det, som vore nabolande og
konkurrenter har. Siden da er kvælstofnormerne skærpet yderligere,
så forskellene til vore nabolande, specielt i forhold til Tyskland,
er blevet voldsomt stor. Danske landmænd tilfører ca. 30 procent
mindre kvælstof til afgrøderne end vore tyske naboer. Det er i sin
tid gjort for at gavne miljøet, imidlertid kan vi ikke genfinde
effekterne i vores vandmiljø,” siger Vagn Lundsteen, direktør i
Bæredygtigt Landbrug.

Bæredygtigt Landbrug har indleveret gødningssagen til Retten i
Hjørring med ønske om at retshandlingen kommer til at foregå ved
Vestre Landsret i Viborg, og søgsmålet er indstævnet med krav om
opsættende virkning, således at lovene annulleres til retten har
afsagt dom i forbindelse med sagens anklagepunkter.

“Hvis vi havde kvælstofnormer som i Tyskland, kunne dansk
landbrug producere for syv milliarder kroner mere om året. Det
svarer til halvdelen af rentebyrden i landbruget. Når vi samtidig
oplever, at hundredevis af familier hvert år går konkurs på grund
af ringere konkurrenceevne, så er vi nødt til at tage en drastisk
beslutning. Derfor stævner vi Fødevareministeriet for de danske
kvælstofnormer,” siger Vagn Lundsteen

Danmark importerer for næsten én milliard kroner ekstra protein
hvert år for at supplere det protein, der, på baggrund af
gødningsreglerne, mangler i den danske kornproduktion, op.

De syv milliarder kroner, som Bæredygtigt Landbrug anslår tabet
i forhold til de tyske konkurrenter til at være, vil kunne forrente
200 milliarder kroner, eller ca. 60 procent af dansk landbrugs
samlede gæld. I Danmark er kvælstofmanglen i markerne nu så
udbredt, at jorden viser tydelige tegn på at være udpint.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen