Danske Kloakmestre: Spildevandet løber ud i grøfter, vandløb og søer

Forurening af Mariagerfjord med fosfor og kvælstof fra de mange tusinde sommerhuse i det åbne land fortsætter ufortrødent. Samtidig har landbruget fået klar besked om, at reducere udledningen af kvælstof med 100 tons og fosfor med 1,9 tons.

“Vores undersøgelser viser, at de indberetninger som
borgerne i det åbne land sender til kommunen om udledning af deres
spildevand langt fra stemmer overens med de faktiske forhold. Det
betyder, at kommunen i virkeligheden slet ikke har overblik over i,
hvor mange tilfælde, spildevandet ender på den bare jord eller
løber ud i vandløb og mindre søer”, siger formanden for Danske
Kloakmestre, Verner H. Kristiansen til baeredygtigtlandbrug.dk i
forbindelse med en undersøgelse af kloakforholdene i Mariagerfjord
Kommune.

Udledning langt over grænseværdien
Danske Kloakmestre har sammen med Mariagerfjord Kommune undersøgt
om 109 ejendomme i det åbne land lever op til kravene om udledning
og opbevaring af spildevand.

Verner

“Det kom meget bag på mig, at en tredjedel af de 109 ejendomme,
vi undersøgte, leder spildevandet fra køkken, bad og diverse
vaskemaskiner direkte ud på jorden eller i bedste fald i en grøft
med stor risiko for forurening af vandløb og søer, siger Verner H.
Kristiansen.

Verner H. Kristiansen tilføjer, at en fjerdedel af alle
ejendomme i det åbne land udleder langt flere kemiske forbindelser
fra deres vaskemidler, end hvad Miljøstyrelsen har sat som
grænseværdier.

“Ifølge vores beregninger overskrider hele 68 procent
grænseværdierne for kvælstof, mens når det gælder fosfor, taler vi
om 44 procent”, siger Verner H. Kristiansen. 

Verner H. Kristiansen understreger, at 67 procent af alle
septiktanke I Mariagerfjord Kommune er håbløst forældede, og selv
om man fra kommunens side i 2008 besluttede tvungen årlige tømning
af septiktankene, er det ikke ensbetydende med, at man får skidtet
under behørig behandling og kontrol, siger Verner H.
Kristiansen.

Gamle undersøgelser 
Verner H. Kristiansen finder det en smule beskæmmende, at
Naturstyrelsen i forbindelse med deres oplæg til vandplanerne i
kommunen, henviser til gamle undersøgelser og rapporter om
kloakforhold, som stammer helt tilbage fra 1930’erne og
1940’erne.

Arkivfoto hus og spildevand

“Her kan man tydeligt se, at der mangler en forbindelse mellem
den akademiske og den virkelige verden”, siger Verner H.
Kristiansen og tilføjer:

“Glem alt om det at lave randzoner. Lad os først og fremmest få
styr på kloakforholdene i by og på land, for det hjælper som
bekendt ikke med randzoner, når vandløbne bliver forurenet med
tonsvis af spildvand, som indeholder store mængder af fosfor.”

Jørgen Ussing fra Natur- og Miljøafdelingen i Mariagerfjord
Kommune siger, at rapporten sagtens kan bruges som anvisning til at
finde en række løsninger på de store problemer med udledningen af
spildevand i det åbne land og i sommerhusområdet, men at en sådan
beslutning er rent politisk.

“Kommunen søsatte i 2008 en plan for, hvor tit husejerne skal
tømme deres sivebrønde og tanke for at der ikke skal sive
spildevand ud på markerne i vandløbene og søerne, og denne strategi
følger vi meget nøje”, siger Jørgen Ussing.

Mangelfuld strategi
Det undrer branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører Niels
Nielsen, at kloakering ikke er et specifikt indsatsområde i
vandplanerne.

“Man må derfor spørge, om ikke vandplanerne reelt hviler på en
mangelfuld strategi”, siger Niels Nielsen.

Han tilføjer, at det er mærkværdigt, at man laver et stort
arbejde med vandplanerne for at forbedre vandmiljøet, men
tilsyneladende accepterer miljøbelastning fra de mange ejendomme i
det åbne land, som i høj grad er med til at belaste vandløb og
søer.

Undersøgelser viser, at der i dag er ikke færre end 5.719
kloakledninger rundt omkring i landet, som ender ud i naturen –
engområder, søer og vandløb, og at der stadig er 150.000
sommerhuse, der ikke er kloakerede.


Beregninger fra Mariagerfjord Kommune viser, at
kommunens 5.700 ejendomme
i det åbne land årligt udleder
12 tons fosfor, som hovedsageligt ledes ud i grøfter og
vandløb.

Af Justinus Johannesen, jujo@barerdygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen