Bæredygtigt Landbrug kritiseret for misbrug af kilder

Fagbladet Journalisten skriver den 17. oktober, at der er problemer med kildeudsagn i syv ud af ti artikler, som Bæredygtigt Landbrug har udsendt i løbet af de seneste 12 måneder. Den kritik vil Bæredygtigt Landbrug gerne korrigere.

Journalisten retter
kritik af Bæredygtigt Landbrug – klik for at læse
rettelserne

“Journalisten bringer i denne uge historien om, at Bæredygtigt
Landbrug bruger ufine metoder i sine artikler, og det skriver
Journalisten med baggrund i, at man har ringet til ti kilder, som
Bæredygtigt Landbrug har talt med, og i syv tilfælde var kilden
ikke tilfreds med den behandling, han eller hun fik af Bæredygtigt
Landbrug.  Enkelte kilder har desuden været utilfredse med
måden, hvorpå citater var benyttet. Bæredygtigt Landbrug vil gerne
slå fast, at der ud fra dokumentationen aldrig kan blive tale om,
at syv ud af ti artikler er behæftet med fejl”, siger mediechef
Jakob Tilma.

Journalisten har ringet til ti kilder, som Bæredygtigt Landbrug
har kontaktet i forbindelse med artikler i efteråret 2011 og
foråret 2012 og har spurgt, hvorvidt kilden har følt sig ordentligt
behandlet af Bæredygtigt Landbrug. Kilderne har ikke selv kontaktet
Bæredygtigt Landbrug for at få berigtiget deres udsagn i
artiklerne, og derfor er kritikken først kommet Bæredygtigt
Landbrug for øre i forbindelse med fagbladet Journalistens artikel
den 17. oktober og i papirversionen af Journalisten den 18.
oktober.
 

Bæredygtigt Landbrug har påpeget flere fejl i artiklen
om kildefusk

I artiklen på  Journalistens hjemmeside, en artikel som er
blevet gengivet et betydeligt antal steder, står der skrevet, at
“Journalisten har valgt de seneste 10 pressemeddelelser, dog har
vi fravalgt dem, hvor der optræder politikere som
kilder”. 

Bæredygtigt Landbrug har gennemgået artikler fra den 28.
september, hvor Journalisten første gang kontaktede Bæredygtigt
Landbrug, og kiggede så på de ti seneste artikler, hvor der ikke
optrådte politikere, og her optræder kun Peter Pagh fra
Journalistens liste. 

Det er kritisabelt, at Journalisten indleder sin artikel med at
postulere, at syv ud af ti kilder bliver behandlet uetisk, når der
ikke er tale om en stikprøvekontrol. Der er tilsyneladende tale om
målrettet udtagning af 10 artikler fra den samme journalist på
udvalgte tidspunkter i en periode, der strækker sig over flere
måneder, og der er tilmed kun tale om artikler hvori der medvirker
ekspertkilder. Der er altså på ingen måde tale om en stikprøve.
Journalisten er blevet bedt om at korrigere oplysningerne.


Bæredygtigt Landbrug har talt med kilder fra DANVA og GEUS
Journalisten skriver i sin artikel, “Mørke metoder”, at
to navngivne medarbejdere fra GEUS og DANVA enten ikke husker at
have talt med en journalist fra Bæredygtigt Landbrug, eller ikke
mener det drejde sig om et interview. Ved en gennemgang af
opkaldslisten hos Bæredygtigt Landbrug fremgår det klart, at
Bæredygtigt Landbrug den 6. juni kl. 13.08 talte med Lars Fischer
på hans personlige nummer i ti minutter. Det forekommer
besynderligt, at Lars Fischer ikke kan dokumentere de udsagn, han
har frembragt i nationale medier, når Bæredygtigt Landbrug beder
ham dokumentere sine påstande. Lars Fischer har iøvrigt
aldrig tilsendt Bæredygtigt Landbrug oplysninger om, hvorfra han
har de oplysninger, der er brugt i forbindelse med artikler i
blandt andet Politiken og på DR omkring anallet af vandboringer der
årligt lukkes på grund af landbrugets pesticider. Vi venter fortsat
på oplysningerne fra Lars Fischer.

Senere på dagen den 6. juni, klokken 15.14, viser telefonlisten,
at  Bæredygtigt Landbrug, efter omstilling fra GEUS
hovednummer har talt med Walther Brüsch i næsten 22 minutter. En
samtale, som Bæredygtigt Landbrugs journalist husker ganske
tydeligt.

Det er kritisabelt, at Journalisten lader to kilder udtale, at
de ikke mener at have medvirket i et telefoninterview med
Bæredygtigt Landbrug, når Bæredygtigt Landbrug med telefonlisten i
hånden kan påvise det modsatte. Journalisten har altså gjort sig
til dommer for, hvem der har talt sandt, men med telefonlisten i
hånden mener vi hos Bæredygtigt Landbrug, at vi har vores på det
tørre.
 

Har bønder og politikere ikke krav på citat-godkendelse
i Journalisten?
I sin kritik af Bæredygtigt Landbrug skriver
Journalisten, at man har fravalgt at inddrage artikler, hvor
politikere fremgår som kilder, og desuden har man tilsynelandende
også fravalgt landmænd og udenlandske forskere fra
“undersøgelsen”.

Hos Bæredygtigt Landbrug mener vi, at alle kilder skal behandles
ens, og hos Bæredygtigt Landbrug gør vi ikke forskel på bonden og
professoren. Det handler for os om, at kilderne kan stå på mål for
sine holdninger, især hvis et udokumenteret udsagn kan være til
direkte skade for Bæredygtigt Landbrugs medlemmer. Når en
repræsentant fra en af Danmarks store sammenslutninger af
vandværker ikke kan dokumentere påstande om, at landbruget er skyld
i masse-lukninger af vandboringer, og han fremfører tal for at
underbygge sin påstand, så må vi kræve beviser for, at tallet
holder. Det bevis har DANVA ikke kunnet fremføre.

Kommunikation bygger på fakta
“Der er ringet til ti fagpersoner, som alle har udtalt sig til den
samme journalist, og derfor vil jeg gerne slå fast, at der ikke er
tale om, at Bæredygtigt Landbrug bevidst bruger ufine tricks. Der
er tale om en enlig svale”, siger Jakob Tilma.

Bæredygtigt Landbrug har taget kritikken til sig, og alle kilder
tilbydes citattjek, hvis ikke interviewet foreligger elektronisk,
og der er allerede taget de nødvendige forholdsregler i forhold til
Journalistens kritik, så Bæredygtigt Landbrug ikke igen kan havne i
en situation, hvor der sættes spørgsmålstegn ved vores
troværdighed. Bæredygtigt Landbrug bygger sin kommunikation på
fakta, og det skal på den baggrund understreges, at fagbladet
Journalistens kritik specifikt går på Bæredygtigt Landbrugs brug af
kilder, og ikke på artiklernes faktuelle indhold.

Hvis der er kilder, der mener, de er blevet behandlet unfair af
presseafdelingen i Bæredygtigt Landbrug bedes de rette henvendelse
til mediechef Jakob Tilma.

Af Jakob Tilma, mediechef Bæredygtigt Landbrug

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.