Jura-ekspert: Vandplanerne er ulovlige

De danske vandplaner er ulovlige, og burde aldrig være sendt af sted til EU, da de på flere områder er i direkte modstrid med EU-lovgivningen. Det siger ekspert i EU-jura, Peter Pagh.

De danske vandplaner, der den 22. december 2011 blev indsendt
til EU af miljøminister Ida Auken er ulovlige, og ifølge prof. dr.
jur. Peter Pagh burde vandplanerne aldrig være sendt af sted, når
grundlaget for planerne ikke opfylder EU’s lovkrav på flere vitale
områder.

 “Vandplanerne er ulovlige, fordi de er truffet på et
fuldstændig ugyldigt juridisk grundlag”, det siger professor dr.
jur. Peter Pagh, Københavns Universitet til www.
baeredygtigtlandbrug.dk.

Konsekvensberegninger ikke gennemført

Peter Pagh tilføjer, at en så omfattende lovpakke som den, der
danner grundlaget for Vandplanerne, aldrig må blive til
virkelighed, før man har gennemført alle tænkelige
konsekvensberegninger, som skal være hundrede procent på plads. Og
det kan man ikke sige er tilfældet, når vi taler om
Vandplanerne.

 Peter Pagh mener ikke, at Danmark har foretaget de
nødvendige konsekvensberegninger i forbindelse med vandplanerne,
men derudover mener han at Miljøministeriet har fejlet stort, da de
indsendte de danske vandplaner, der udelukkende er begrundet med
udbredelsen af ålegræs i det danske vandmiljø.

  
Benyttede kun ålegræsværktøjet

www. baredygtigtlandbrug.dk kan afsløre, at Naturstyrelsen i
2008 i forbindelse med første fase af implementeringen af EU´s
Vandrammedirektiv kun brugte ålegræsværktøjet som indikator til at
måle den økologiske kvalitet i de kystnære farvande, selv om
styrelsen på dette tidspunkt udmærket var klar over, at EU krævede,
at der skulle bruges mere end et enkelt værktøj som måleenhed for
vandmiljøet. Det fremgår af Miljøministeriets rapport
“Ålegræsværktøjet i vandplanerne” fra maj 2008, hvor der står:

 “Det skal dog understreges, at, ifølge vandrammedirektivet
kan ålegræssets dybdegrænse ikke stå alene som indikator for det
biologiske kvalitetselement makroalger og frøplanter.”

 Men, i samme afsnit er anført:

“Ovenstående er baggrunden for, at det er valgt ikke at inddrage
andre indikatorer end ålegræs i første vandplan.”

 De danske eksperter var altså i 2008 klar over, at
vandplanerne ikke levede op til EU’s juridiske krav, men alligevel
havde man ikke ændret indholdet fra 2008, da man indsendte planerne
til EU den 22. december 2012. Miljøministeriet havde altså fire år
til at supplere ålegræsværktøjet, men det skete ikke.

 “Jeg må indrømme, at det materiale som EU fik i 2008 fra
Naturstyrelsen om den økologiske kvalitet i de indre danske
farvande ikke har været præcist nok, fordi vi alene brugte
ålegræsset som indikator, men i den næste planperiode, vil
styrelsen også bruge klorofyl- a værktøjet”, siger kontorchef i
Naturstyrelsen, Stig Eggert Pedersen til
www.baeredygtigtlandbrug.dk.

 Stig Eggert Pedersen understreger, at implementeringen af
EU´s Vandrammedirektiv er en langstrakt proces.

 “Vi har som bekendt et par år til den næste fase af
implementeringen går i gang, og Naturstyrelsen vil derfor i næste
planperiode bruge alle tænkelige indikatorer til at måle
miljøforholdene i de ydre og indre danske farvande”, lyder det fra
Stig Eggert Pedersen.

 Implementeringen af vandplanerne skal efter planen starte
den 22. december 2012.

 Hent
rapporten “Ålegræsværktøjet i vandplanerne” ved at klikke
her

Af Justinus Johannesen, journalist,
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.