Jan Hjeds: Ikke muligt at opnå miljømål

Cand. agro Jan Hjeds fortalte under faktahøringen, at vandplanernes vandløbsindsats vil få katastrofale indvirkninger på landbrugsproduktionen, men at der findes gode alternativer til den danske model.

“Naturstyrelsen anvender
Vandrammedirektivet som løftestang til at gennemtvinge en
vandløbsindsats, som rettes imod små afvandingsgrøfter med
utilstrækkeligt fald og mudderbund, helt uden naturværdi og helt
uden potentiale til at opfylde miljømålet. En kedelig grøft bliver
aldrig andet end en kedelig grøft”, sagde Jan Hjeds.

Han understregede, at det er spildevandet som
gør, at vandløbene har det dårligt. De fysiske tilpasninger, der
findes i vandløbene for at forbedre og sikre afvanding (udretning,
uddybning, vedligeholdelse) hindrer reelt ikke, at vandløbsmiljøet
har det fortræffeligt.

  Desværre løser vandplanerne
ikke spildevandsproblemerne, men kræver i betydeligt omfang fysiske
forandringer, der er meget skadelige for afvandingen. Man retter
dermed smed for bager, sagde Jan Hjeds

 “Vandplanerne opstiller krav om at nå
miljømål, der ikke er mulige overhovedet. Mange små eller flade
vandløb med indsatskrav kan aldrig nå det opstillede miljømål
uanset hvilken indsats, sagde Jan Hjeds.

  Han tilføjede, at når vi
taler vandplaner foreligger der ingen egentlige analyser af
konsekvenser, som omfatter påvirkning af dræning, stuvningseffekt
med videre.

  Af Justinus Johannesen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.